Kø til bøder ved Corona-podeklinikken på Østvej

​I sidste uge stod politiet klar med bødeblokken ved Corona-podeklinikken på Østvej for at håndhæve færdselsloven. Her holdt både patienter og personale i kø til at få en bøde for ikke at overholde vejens gennemkørselsforbud.

Efter Corona-Podeklinikken blev etableret i Forsknings- og Undervisningsbygningen ved P6 på Østvej, er trafikken på vejen blevet tættere.

Mange bilister overholder dog ikke gennemkørselsforbuddet på vejen, og det falder ikke i god jord hos politiet, der i sidste uge udskrev bøder til samtlige bilister, der kom kørende ned ad Østvej fra Rosenhøj.

Dette skilt står ved indkørslen til Østvej fra Rosenhøj.

Corona-undtagelsestilstand

Tilbage i foråret, da første corona-bølge rasede, blev gennemkørselsforbuddet for en periode ophævet. Dette var dog kun kortvarigt, og allerede inden sommerferien blev forbuddet genindført.

Det betyder, at det igen ikke er lovligt at køre ad Østvej ind til hospitalet. Er du i tvivl om færdselsreglerne omkring Østvej, så læs med her.

Færdselsregler ved Østvej

Kommer du fra Rosenhøj, må du ikke dreje ned ad Østvej mod Kettegård Allé (rød pil). Det er kun sygetransporter, ambulancer og cykler, der må køre denne vej.

Klik på billedet for at se det i stort format

Til gengæld må du gerne fortsætte bagom hospitalet via den vej, som fører forbi kapellet og tagparkeringen, og som ender ved Akutmodtagelsen (grøn pil).

Kommer du ad Kettegård Allé og drejer op ad Østvej, er det tilladt at køre til hospitalets parkeringsområder (P6 eller P5) samt Corona-Podeklinikken. Det er ikke tilladt at køre ind ad Østvej med henblik på gennemkørsel til Hvidovrevej.

Mening med galskaben

Mange både patienter og personale undrer sig over, at bilister ikke må køre ad Østvej til hospitalet. Men der er en mening med galskaben.

Hvidovre Kommune vil gerne minimere trafikken på Hvidovrevej. Derfor ledes patienter og personale til Hvidovre Hospital ad de store indfaldsveje, f.eks. via Holbækmotorvejen og Avedøre Havnevej, i stedet for igennem byen.

Vi vender hospitalet

Det er på nuværende tidspunkt ikke altid det mest nærliggende for alle at køre til hospitalet via de store indfaldsveje, men det bliver det i langt højere grad, når det nye hospitalsbyggeri står færdigt. Når nybyggeriet kobles sammen med det eksisterende hospital, vendes hele hospitalet om.

Hospitalets hovedindgang flytter ned i den modsatte ende af hospitalet end den er i dag. Dermed kommer den nye hovedindgang til at ligge ud til Kettegård Allé-krydset, som er væsentligt tættere på Holbækmotorvejen og Avedøre Havnevej end den nuværende hovedindgang.

Fra Kettegård Allé-krydset vil der også komme indkørsel til hospitalets parkeringskælder, der i forbindelse med hospitalsbyggeriet udvides med flere pladser.

Redaktør