Kejsersnit eller ej? Gravide får god hjælp til beslutningen

Gravide er glade for nyt redskab fra Hvidovre Hospital, der hjælper dem til at vælge mellem kejsersnit og vaginal fødsel. Det viser en fremgang i årets patienttilfredshedsundersøgelse, LUP. 
Vent...

Kejsersnit eller vaginal fødsel?

Gravide, som tidligere har fået foretaget kejsersnit, har en forhøjet risiko for komplikationer ved næste fødsel. Dog findes der ikke et entydigt svar på, hvilken fødselsmetode, der er bedst for disse kvinder ved næste fødsel, da valget er individuelt.

Siden efteråret 2017 er gravide på Hvidovre Hospital blevet inddraget i langt højere grad i at træffe beslutningen. De er nemlig begyndt at bruge hospitalets digitale redskab 'efterkejsersnit.dk', som gør kvinderne bedre i stand til at vælge den fødselsmetode, der passer bedst til dem.  

To ligeværdige muligheder

Overlæge Kasper Pihl er en af de læger, der kan mærke, at de gravide har taget redskabet til sig.

"Kvinderne er godt klædt på med viden, når de kommer i konsultationen og vi kan have en mere nuanceret samtale, hvor vi vejer fordele og ulemper op mod kvindens præferencer".

"Tidligere var det os som læger, der anbefalede kvinden, hvad hun skulle vælge. Men i dag betragter vi kejsersnit og vaginal fødsel som to ligeværdige muligheder, og formålet er, at kvinderne skal inddrages, så de kan tage beslutningen på et kvalificeret grundlag ud fra det, der passer til dem", siger Kasper Pihl.

Klar til en god dialog

Kvindernes brug af det nye redskab bliver nu understøttet af data. Den netop offentliggjorte Landsdækkende Undersøgelse af Patienters tilfredshed, LUP, viser, at kvinderne svarer mere positivt og over landsgennemsnittet på spørgsmålet "Personalet giver mulighed for at deltage i beslutning om planlagt kejsersnit". 

Det glæder Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling:

"Vi har i tidligere undersøgelser ligget lavt på spørgsmålet om information om kejsersnit, og det er en af grundene til, at vi valgte at lave et beslutningsstøtteværktøj på lige det område, for vi kunne se, at vi her kunne gøre en forskel".

"Fremgangen viser os, at det kan betale sig at arbejde grundigt med at formidle valid information, så det er til at forstå. På den måde kan vi gøre de gravide klar til at have en god og kvalificeret dialog med de sundhedsprofessionelle. Der er meget kompleks information inden for vores speciale, og vi ved, at mange gravide søger information forskellige stedet på nettet, hvor man ofte falder over noget vrøvl", siger Charlotte Wilken-Jensen.

Flere værktøjer på vej

Hun forudser store perspektiver for udvikling af nye værktøjer på andre områder. Aktuelt er afdelingen i gang med at forberede et værktøj, der skal støtte kvinder i at tage beslutning om hhv. medicinsk eller kirurgisk abort. Andre ideer på tegnebrætter er hjemmefødsel kontra hospitalsfødsel samt ambulant fødsel kontra fødsel med efterfølgende indlæggelse.


Om efterkejsersnit.dk

Det digitale beslutningsværktøj efterkejsersnit.dk er et værktøj til gravide, der fødte første barn ved kejsersnit, og som skal beslutte, hvordan deres næste fødsel skal foregå. 

Redskabet giver den gravide viden og indsigt i fordele, ulemper og risici ved henholdsvis planlagt kejsersnit og vaginal fødsel. Det sker ved hjælp af fakta, videoer med kvinder, der har stået i samme situation samt refleksionsspørgsmål til den gravide om, hvad der er vigtigt for hende i forbindelse med fødslen.

Kvinderne træffer beslutningen om fødselsmetode i samarbejde med fødselslægen.

Se mere på: https://efterkejsersnit.dk/


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor