​​​​​​​​​​​

Jubilæum: Ti år med Indvandrermedicinsk Klinik

​Torsdag den 14.9. 2023 fejrede Indvandrermedicinsk Klinik sine første ti år med et symposium. I fremtiden venter et større samarbejde med kommunerne som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen.​

Vent...

​Buffeten bød på samosas, og der lød dæmpet musik med balkaninspirerede toner. Så var tonen slået an for Indvandrermedicinsk Kliniks ti års jubilæum og dens patientgruppe, der inden klinikken kom, let blev overset i det danske sundhedsvæsen.

Jubilæet gav anledning til at fejre de ti første år, men også til at skue ind i en fremtid, hvor klinikken skal finde sin rolle i forhold til et både mere presset sundhedsvæsen og et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Blandt gæsterne var samarbejdspartnere, repræsentanter for organisationer som Dignity, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors - og flere af klinikkens nuværende og tidligere patienter. Klinikkens ledere oversygeplejerske Hanne Winther Frederiksen og ledende overlæge Hanne Nødgaard var meget glade for "de mange gæster fra nær og fjern, høj og lav, lys og mørk."

Flere fra klinikken holdt oplæg, koncerndirektør i Region Hovedstaden, Anne Skriver, bød velkommen, og professor i VIVE, Jakob Kjellberg og lektor på Odontologisk Institut på Københavns Universitet Esben Boeskov Øzhayat kom og bød på viden fra deres forskning.

OBS! Se fotogalleri fra dagen nederst.

Se hvem, der holdt oplæg, og deres pointer her: ​​

"Mere tid og rummelighed" 

​Anne Skriver, Koncerndirektør i Region Hovedstaden ​

"I har skabt et tilbud, hvor der er mere tid og mere rummelighed – og mere håndholdt hjælp til dem, der har brug for det. Tillykke med jeres første ti år," lykønskede koncerndirektør i Region Hovedstaden, Anne Skriver, klinikken i sin velkomsttale.​​​​​​​​

"Tættere samarbejde med kommunerne" 

Oversygeplejerske Hanne Winther Frederiksen og ledende overlæge Hanne Nødgaard

I klinikkens første ca. fem år var den typiske patient en familiesammenført kvinde med kort skolegang, behov for tolk og uden job. Nu er patienterne i stigende grad flygtninge fra fx Afghanistan.

Patienterne kommer nu fra hele regionen og har krigstraumer og splittede familier med i bagagen. De har relativt flere børn og nogle har gode uddannelser og et liv som selvforsørgende - men sproget, etablering i et nyt land og de medbragte traumer er en udfordring.

Indvandrermedicinsk Klinik ser ind i en fremtid, hvor den vil udbygge samarbejdet med de 28 tilknyttede kommuner i patienternes nærmiljø. Det kan fx ske ved arrangementer og konsultationer i kommunernes sundhedshuse – og så drømmer de også om en særlig klinik med tandpleje for patienterne.

"Langt mindre behandling på hospitalerne i fremtiden" 

Professor i sundhedsøkonomi i VIVE - Det Nationale Forsknings- og ​Analysecenter for Velfærd - og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen Jakob Kjellberg

Jakob Kjellberg beskrev udfordringerne med ulighed i sundhed, som ikke kun tager udgangspunkt i sygdom men i mange faktorer som kort skolegang, sprog, segregering, socialt nærmiljø og regionale uligheder. I fremtiden skal langt mindre behandling og pleje ske på hospitalerne, men udenfor i fx kommunerne.

"Det kommer til at ramme helt vildt," sagde Jakob Kjellberg - fordi der bliver uddannet alt for få SOSU-hjælpere og -assistenter til at pleje de mange kommende patienter i nærmiljøet, og samtidig bliver uddannet langt flere læger end nødvendigt. Antallet for sygeplejersker mener han er passende. Han pegede også på den geografiske ulighed, hvor der vil blive behov for at hovedstadsregionen i langt højere grad medvirker til at dække behov på hele Sjælland.  Han forventer, at disse ændringer også vil påvirke klinikker som Indvandrermedicinsk Klinik.

Mange patienter får ordineret for meget medicin 

Afdelingslæge og professor ved KU Marie Nørredam

Multisygdom og polyfarmaci er en stor del af hverdagen for klinikkens patienter, hvor alle får foretaget medicingennemgang ved farmaceut Afsaneh Ahmadi. 

Polyfarmaci betyder, at man får ordineret mere end fem forskellige typer medicin. Det er ikke nødvendigvis negativt. For patienter på Indvandrermedicinsk Klinik kan det dog være en særlig udfordring, fordi de er multisyge med mange hospitalskontakter og ofte køber eller får ordineret medicin fra deres oprindelsesland eller medicin i Danmark, som de ikke tager. Flere har ikke råd til den, eller mærker ikke en effekt. Nogle gange får de så ordineret mere og mere uden egentlig at tage noget af det.

Det kan medføre øget risiko for død, hospitalsindlæggelser og skadestuebesøg, og derfor har klinikken i et studie gennemgået 130 patienters medicin for at sikre, at de tager den rigtige medicin og dosis, på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Det kan fx ske ved hjælp af piktogrammer og mobile apps– når sproget er en udfordring.

"Vi har gode og sunde tænder i Danmark, men én gruppe er ikke med" 

Lektor på Odontologisk Institut på Københavns Universitet Esben Boeskov Øzhayat

Har undersøgt 50 patienter på Indvandrermedicinsk Klinik. Det viste bl.a., at 91 procent har tandproblemer, og 80 procent har smerter.

Deres tandproblemer har betydning for, om de vil smile, kan spise, kan tale, kan sove, for deres humør, arbejde og sociale liv. Tandproblemer kan også medføre øget risiko for diabetes, hjertesygdomme, infektioner andre steder i kroppen og en lang række andre sygdomme. Det er primært fx økonomi, energi, sprog, manglende viden og angsten for at blive dømt, der står i vejen for tandlægebesøg.

Indvandrermedicinsk Klinik og Odontologisk Institut vil fortsætte samarbejdet, og arbejder bl.a. sammen om at rejse midler til et ph.d.-studie, der kan skabe mere viden på dette område. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor