​​​​​​​​​​​​​​​

Jubilæumssymposium

Hvad kan mennesker med sarcopenisk dysfagi, mennesker fra andre kulturer, mennesker med respiratoriske problemer, svækkede ældre og mennesker med svær obisitas have til fælles? De kan alle være medicinsk komplekse patienter med hver deres udfordringer og hver deres behov. Ved PMR-Cs 10-års jubilæumssymposium var den medicinsk komplekse patient i  fokus. Se billeder og oplæg fra dagen.​

Vent...

​​Tirsdag d​​en 27. juni stod Physical Medicine & Rehabilitation Research – Copenhagen (PMR-C) bag et symposium med den komplekse medicinske patient i fokus. Anledningen var PMR-Cs 10-års-jubilæum.  ​​

​​​Oplægsholdere

​Blandt oplægsholderne var: ​​​

​​​​​​Professor Jennifer Stevens-Lapsley om rehabilitering af særlig de ældre svage patienter i USA

Associate Professor Mette Merete Pedersen om vores bestræbelser til at gøre patienter mere aktive under indlæggelsen. De fleste ved det er vigtigt, men alligevel er det svært at implementere.

Seniorforsker Tina Hansen om sarkopenisk dysfagi og dets betydning for rehabilitering/genoptræning. 

Fysioterapeut Kefa​ia Ali om behovet for en anden tilgang til nogle patienter med anden kulturel baggrund. Vi som fagprofessionelle må ikke gå ud fra, at disse patienter har den samme forståelse for kroppen og dens virkning.

Postdoc Henrik Hansen om vigtigheden af rehabilitering af patienter med respiratoriske problemer (ikke kun KOL). Der er mange patienter der takker nej til tilbuddet, men telerehabilitering kan være en måde at nå flere patienter på.

Ph.d-studerende Linette Marie Kofod om fordelene af ilt titrering ved patienter med KOL. Undersøgelser viser, at mange KOL patienter får for meget ilt i hvile og for lidt ilt under aktivitet. Apparater som O2-matic kan give en mere stabil saturation og formentlig et højere aktivitetsniveau, da patienten kan være mere aktiv.

Klinisk forskningslektor Carsten Dirksen om forskningen og indsatserne vedrørende patienter med ekstrem obesitas. De er ofte multisyge og bliver ovenikøbet stigmatiseret. Der er mange forsøg i gang, men det ser ud til, at medicinsk behandling kombineret med træning har en god og længerevarende effekt.​​​​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor