Island og Hvidovre Hospital indgår partnerskab om livmoderhalskræftscreening

​​Islandske screeningsprøver skal i fremtiden analyseres på Amager og Hvidovre Hospitals Patologiafdeling.

Vent...

​Amager og Hvidovre Hospitals Patologiafdeling står for livmoderhalskræftscreeningen i Region Hovedstaden – og fremover skal afdelingen også stå for screeningen i Island. 

Med mere end 140.000 prøver årligt er Patologiafdelingen blandt de store, højt specialiserede screeningsenheder i Europa, og nu tilføjes altså hele det islandske screeningsprogram. De islandske sundhedsmyndigheder har ønsket en opdatering af deres screeningsretningslinjer, og her er valget faldet på, at man ønsker livmoderhalskræftscreeningen udført på samme måde som i Danmark, hvor HPV-baseret screening spiller en stor rolle.
 
”Livmoderhalskræft er en kræft, der kan udryddes, og vi er meget glade for at gå sammen med Amager og Hvidovre Hospital og har høje forventninger til vores partnerskab med Danmark for at fremme denne indsats,” siger Dr. Oskar Reykdalsson, administrerende direktør for Capital Area Primary Healthcare (CAPH) på Island, der har ansvaret for det islandske screeningsprogram.

Fornuftigt partnerskab

”Da den islandske sundhedsdirektøranbefalede at bruge de nye danske screeningretningslinjer, som udført i Region Hovedstaden, virkede det fornuftigt at søge et partnerskab med Amager og Hvidovre Hospital,” siger Oskar Reykdalsson. 

Patologiafdelingen har haft en god dialog med de islandske myndigheder om, hvordan afdelingen fremadrettet udfører livmoderhalskræftscreening for Island, der som udgangspunkt ønsker en HPV-baseret screening. Det fortæller Patologiafdelingens ledende overlæge Bettina Filtenborg-Barnkob: 
”Vi har en høj og veldokumenteret kvalitet i screeningen, og afdelingen har et stort forsknings- og udviklingsarbejde specielt indenfor alt, der har med HPV at gøre. Det har de islandske myndigheder været interesserede i at være en del af, og det er vi naturligvis stolte over,” siger hun. 

Region Hovedstaden får med partnerskabet en ny national samarbejdspartner omkring forskning og udvikling af livmoderhalskræftscreening.

Erfaring fra Færøerne og Grønland

Det er en særlig opgave og ansvar at overtage et helt lands screeningsprogram, men Patologiafdelingen står i forvejen for livmoderhalskræftscreening på Færøerne og i Grønland, så opgaven fra Island passer rigtig godt ind. At Patologiafdelingen i forvejen modtager prøver fra Grønland og Færøerne, har også betydet meget for de islandske myndigheder, da Patologiafdelingen allerede har stor erfaring med hele logistikken omkring screeningsopgaver i det nordatlantiske område.    

Region Hovedstaden får med partnerskabet en ny national samarbejdspartner omkring forskning og udvikling af livmoderhalskræftscreening, så kvinder i Region Hovedstaden, Grønland, Færøerne og Island alle kan nyde godt af en fælles viden om, hvordan screeningen bedst designes og udføres. ”Der er en styrke i størrelse og samarbejde. Samarbejdet med Island betyder, at vi får en endnu bedre udnyttelse af vores kapacitet, Island får adgang til avanceret screeningsteknologi og som partnere kan vi sammen skabe en endnu bedre forebyggelse af livmoderhalskræft,” siger  seniorforsker og molekylærbiolog Jesper Bonde.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor