Intensiv: Vi står klart bedre rustet i forhold til COVID

​​Med bedre behandlingsmuligheder og flere avancerede respiratorer står intensivafsnittet på Hvidovre Hospital klar, hvis antallet af meget syge COVID-patienter stiger.

Både patienter og personale i Intensivafsnittet på Hvidovre Hospital er bedre rustet nu end i foråret, hvis smitten i samfundet stiger.

"Vi har jo lært sygdommen meget bedre at kende, så vi kan give patienterne en bedre behandling. Fx lægger vi nu respiratorpatienter på maven i sengen i perioder. Det er ellers noget, vi kun gør meget sjældent, men det har vist sig at have en god effekt. Vi ved også mere om, præcis hvordan vi skal indstille respiratorerne, og hvilken sovemedicin patienterne skal have", siger overlæge Klaus Tjelle Kristiansen, der er leder af intensivafsnittet på Hvidovre Hospital. Han fortsætter:

"Under første bølge vidste vi ikke, hvor mange patienter vi ville modtage, så vi gjorde alle respiratorer klar. Det betød, at nogle COVID-patienter lå med anæstesirespiratorer, som er dem vi bruger under operationer. Men vi kan se, at intensivrespiratorerne er bedre. Derfor får vi nu flere intensivrespiratorer, så vi i alt har 24," siger han.

Opkvalificering og supervision

På personalesiden var det i høj grad sygeplejerskerne i Intensivafsnittet, der skulle bidrage i coronaepidemiens første bølge. Men også sygeplejersker fra Anæstesi og Opvågning hjalp til og skulle navigere i et ukendt farvand.

"Sygeplejerskerne er jo dem, der er hos patienterne hele tiden. Og vi havde meget syge patienter indlagt med en ny og ukendt sygdom, og spørgsmål om værnemidler fyldte utroligt meget. Samtidig skulle vi hele tiden ekspandere, så det betød, at vi måtte lave om på vagtplanerne med kort varsel. Det skabte  frustration hos mange," siger afdelingssygeplejerske i intensivafsnittet, Charlotte Carl Larsen.

Afdelingen har lavet en grundig evaluering af første bølge, både blandt egne sygeplejersker på intensivafsnittet, og blandt dem, der blev "lånt" fra opvågningen og fra anæstesien.

"Vi har nu et meget bedre billede af, hvilken opkvalificering og undervisning sygeplejersker fra andre afsnit har behov for, når de skal passe intensivpatienter. Som ledere er vi også blevet meget mere opmærksomme på, at der skal være grundig supervision af personalet fra dag 1", siger Charlotte Carl Larsen.

Klogere på sygdommens mønster

Hun og Klaus Tjelle Kristiansen understreger begge, at de som afdeling er meget bedre forberedt på, hvad der kan komme, så de kan lægge planer for bemanding.

"Vi er blevet meget klogere på sygdommens mønster. Patienterne kommer oftest til os på Intensivafsnittet, når de har været indlagt i ca. 5 dage i hospitalet. Så vi er igen i meget tæt dialog med Infektionsmedicinsk Afdeling om de COVID-patienter, der ligger hos dem, så vi kan se, hvad vi kan forvente".

Intensivafsnittet har i en tre måneders periode hen over sommeren ikke haft nogen COVID-patienter indlagt. 

"Lige nu har vi to, og vi har en klar fornemmelse af, at de ikke er lige så syge nu som i foråret, blandt andet fordi de får medicinsk behandling med Remdesivir og Dexamethason. Så vi håber, at COVID-patienter fremover vil være indlagt hos os i kortere tid", siger Klaus Tjelle Kristiansen.


Redaktør