​​​​​​​

In­grid Po­ul­sen er ny pro­fes­sor i kli­nisk sy­geple­je

​Ingrid Poulsen vil​ som ny professor i klinisk sygepleje løfte de kliniske forløb for patienter og deres pårørende og styrke sygeplejerskernes faglige identitet. ​​

Vent...

Relationsdannelse, patienternes behov for sygepleje og rammerne omkring sygeplejen. Det er de tre elementer, som tilsammen kaldes 'Fundamentals of Care', der er kernen i Ingrid Poulsens forskning. 

Hun er pr. 1. juni 2022 professor i et delt professorat med Aarhus Universitet, hvor hun forsker i udviklingen af klinisk sygepleje, og hun har to overordnede mål:

"Målene med min forskning er, at patienterne modtager sygepleje, der tager udgangspunkt i deres individuelle behov, og at patienterne og deres familier oplever øget livskvalitet," fortæller Ingrid Poulsen.

Stærkere sygeplejefaglig identitet

Hun har også som målsætning at styrke den sygeplejefaglige identitet, bl.a. ved at definere sygeplejens kerneområder nu og i fremtiden.

"Jeg håber, at jeg med mit professorat kan intensivere og fokusere min forskning og derved tiltrække flere studerende og medarbejdere til fagområdet," siger hun.

KOL, smertetilstande og dysfagi

Ingrid Poulsens professorat er fælles med Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, og hun arbejder i øjeblikket bl.a. med projekter, der skal forbedre sygepleje og behandling til patienter med lungesygdommen KOL, forskellige smertetilstande og dysfagi, dvs. problemer med at tygge og synke mad og drikke.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor