Information til praktiserende læger om coronavirus, 2019-nCoV

Ved klinisk mistanke om sygdom med 2019-nCoV hos patienter, der opfylder case definitionen, tages kontakt til infektionsmedicinsk bagvagt på Hvidovre Hospital, på tlf. nr. 38 62 24 75. Se case definitionen i nyheden. 

Til praktiserende læger ved mistanke om coronavirus

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, KMA445 Hvidovre Hospital modtager ikke prøver til undersøgelse for den nye type coronavirus, 2019-nCoV.
 
Ved klinisk mistanke om sygdom med 2019-nCoV hos patienter, der opfylder case definitionen, tages i henhold til gældende vejledning fra Sundhedsstyrelsen ”Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV”” kontakt til infektionsmedicinsk på Hvidovre Hospital,. 

På hverdage kl. 08.00 - 15.00 ringes til beredskabstelefonens speciallæge på tlf.nr.: 20 41 91 44

Udenfor dagtid skal du kontakte Infektionsmedicinsk bagvagt på  tlf. nr. 38 62 24 75. 

Case definition

nCoV skal kun mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:
 
  • Ophold i Wuhan, Hubei-provinsen inden for de sidste 14 dage før symptom-debut
 
eller
 
  • inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med nCoV.
 
OG
 
  • har akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber eller anden alvorlig infektion.

Diagnosen bekræftes ved

diagnosen bekræftes ved påvisning af nCoV i prøvemateriale fra trachealsekret eller andet relevant materiale.Redaktør