Indlagte børn kan igen gå i skole på hospitalet

​Hvidovre Hospitals to skolelærere har genåbnet skolestuen for indlagte børn, der har brug for et skoleforløb. Det foregår med afstand, god håndhygiejne - og uniform på ude i afdelingerne.

Vent...


Alt ligner umiddelbart sig selv på skolestuen på Hvidovre Hospital. Der er igen børn ved skolebordene, og de to lærere Ditte-Marie Elholm Buxbom og Jakob Lindeløf Søndorf er i fuld gang med undervisningen.

Men ligesom på alle andre skoler er alt alligevel ikke helt, som det plejer, på skolestuen, som nu er åbnet igen. Fx sidder elever og lærere med god afstand til hinanden.

"Vi startede med kun at have to elever ad gangen, men nu har vi besluttet sammen med Børneafdelingens ledelse, at vi godt kan have op til fire elever ad gangen og stadig sikre afstand til hinanden," fortæller Ditte-Marie Elholm Buxbom. Samtidig vil de to lærere indføre walk and talks udendørs med de indlagte elever, der kan det – på samme måde som andre skoler har undervisning udendørs for at mindske smittefare.

Undervisning og brætspil - med rene hænder

Den store beholder med sprit lige inden for døren til skolestuen spiller en vigtig rolle i forbindelse med genåbningen. Lærere og elever bruger den flittigt, ligesom de også oftere vasker hænder, og undervisningen foregår med mere afstand til hinanden end normalt.

Skoledagen på hospitalet er ikke brudt op i timer, frikvarterer og fritidsordning som på almindelige skoler. Her foregår det mere blandet med lærerne som de gennemgående voksne, og i den første tid måtte de droppe pauseaktiviteter, hvor de skulle røre meget ved de samme ting. Men nu er fx brætspil igen en fast del af hverdagen.

"Vi har helt styr på håndhygiejnen, så vi spiller igen spil, og vi og eleverne vasker hænder inden og efter og rører os ikke i ansigtet undervejs," fortæller Ditte-Marie Elholm Buxbom.

Lærerne har uniform på

Ud over den gode håndhygiejne skal lærerne også have uniform på, når de skal ud på afdelingerne og undervise børn på fx patientstuerne.

"Vi gør det dels for at sikre hygiejnen, og samtidig gør det det også tydeligt, at vi godt må være på afdelingerne i denne tid, hvor der ellers ikke kommer særligt mange udefra i civilt tøj," fortæller Jakob Lindeløf Søndorf.

Om skolestuen:

De børn, der benytter skolestuen, er børn med kroniske sygdomme som fx tarmsygdommene colitis ulcerosa og Crohns sygdom, børn med almene sygdomme, børn fra Afdeling 123 (Traumatisk Hjernecenter) og børn med cerebral parese, hvor et skoleforløb på tre uger er en del af helheden.

Alle indlagte børn (både korte og lange indlæggelse) er kandidater til at modtage undervisning.

De to lærere er ansat af Hvidovre Kommune og tilrettelægger arbejdet sammen med Hvidovre Kommune og Børne- og Ungeafdelingens afdelingsledelse.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor