Iltrobot overgår sine menneskelige kollegaer

Robot giver KOL-patienter en bedre og mere sikker behandling og sparer tid for sygeplejerskerne. Det viser det første kliniske studie af iltrobotten O2matic, som er udviklet på Hvidovre Hospital.
Vent...


Overlæge Ejvind Frausing Hansen er en glad mand. Efter et klinisk forsøg på Hvidovre Hospital og Gentofte Hospital, står det nemlig klart, at iltrobotten O2matic, som han har været med til at udvikle, fungerer langt bedre end forventet.

"Vi kan se, at O2matic skaber en bedre og mere sikker behandling af KOL-patienter, fordi patienten med den automatiske iltbehandling hverken får tilført for meget eller for lidt ilt", siger overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Ejvind Frausing Hansen.

O2matic har i forsøget vist, at den kan holde patientens iltmætning i det korrekte interval i 85 procent af tiden, mens det tilsvarende tal for traditionel manuel behandling kun er 47 procent. O2matic styrker derved patientsikkerheden og frigør samtidig sygeplejerskerne fra manuelle kontroller.

Større sikkerhed og tryghed for patienterne

Traditionelt foregår målingen af iltprocenten ved, at sygeplejersken flere gange om dagen skal tjekke iltmætningen i blodet hos patienterne. Samtidig kan der imellem sygeplejerskens kontroller ske store ændringer i værdierne.

"Ilt er et meget effektivt lægemiddel, og det skal doseres korrekt, da både under- og overdosering kan være farlig. Der er risiko for vævsskader, hæmmet vejrtrækning og behov for respiratorbehandling, hvis patienten ikke får den korrekte iltdosering", fortæller Ejvind Frausing Hansen.

Han forventer derfor, at robotten kan give færre utilsigtede hændelser, frigøre sygeplejeressourcer og afkorte indlæggelsestiden, hvilket kan give store besparelser for de enkelte hospitaler og for hele Danmark.

Fremtiden er her allerede

I direktionen er der stor glæde over O2matic og de resultater, som det kliniske forsøg har vist.

"Det er utrolig flot, at en god ide i 2011 hos en af vores overlæger nu er blevet til et reelt produkt, som kan gøre en forskel for både patienten og hospitalet. Det er præcis sådan nogle ideer og initiativer, som vi gerne vil tilskynde, hvor vi udnytter teknologi til fordel for både vores patienter og personalet", siger Janne Elsborg, som er vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital.

I forlængelse af udbygningen af Hvidovre Hospital, arbejder hospitalet der også med et større forandringsprojekt, hvor digitale løsninger og moderne teknologi spiller en stor rolle.

"Hele vores arbejde med projektet 'Nyt Amager og Hvidovre Hospital' handler om at gøre hospitalet klar til fremtiden, og heri ligger også at finde de gode ideer, som gør behandlingen bedre og arbejdet mere effektivt. O2matic er jo et fantastisk eksempel på dette", siger Janne Elsborg.


Fakta om KOL:

  • Hvert år dør ca. 5.500 danskere af KOL, hvilket gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark
  • Ca. 320.000 danskere lever med lungesygdommen KOL. Heraf er 100.000 i medicinsk behandling, og godt 25.000 må hvert år indlægges med forværring af deres vejrtrækningsproblemer. (Lungeforeningen)
  • Hvert år optager KOL-patienter 100.000 sengedage i hele landet

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor