​​

Hvordan bliver den akutte patient bedst plejet i eget hjem?

​Amager og Hvidovre Hospital gennemfører sammen med kommunerne i Planområde Syd tre kompetenceudviklingsdage for sygeplejerskerne i de kommunale akutfunktioner.​

Vent...

Amager og Hvidovre Hospital samarbejder med akutfunktionerne i kommunerne i Planområde Syd om patienter, der er udskrevet, for at sikre, at disse patienter så vidt muligt forbliver udskrevet - til gode for patienten. I den forbindelse gennemfører hospitalet og kommunerne tre kompetenceudviklingsdage for sygeplejerskerne i de kommunale akutfunktioner - den sidste i rækken foregår torsdag den 23. juni 2022.

Formål​​et er at højne og ensarte sygeplejerskernes kompetencer i forhold til udvalgte områder, hvor der er mange indlæggelser: Skift af top-katetre, sepsis, delir og KOL/Astma.

Lærer om typiske situationer

På de tre identiske dage lærer sygeplejerskerne om typiske situationer, de kan komme ud til i borgernes hjem. Det kan fx være, at hjemmehjælperen tilkalder sygeplejersken til en borger med pludseligt åndedrætsbesvær. Det kan være en patient med symptomer på sepsis eller delir – eller måske skal han/hun skifte et top-kateter, så patienten ikke skal på hospitalet for denne korte procedure.

”Det var en rigtig god både teoretisk og praktisk undervisning med meget gode undervisere hele dagen. Det var godt med repetition af vores viden, og vi lærte små vigtige detaljer ved kateteranlæggelse og at have fokus på symptomerne ved begyndende sepsis og delir. Opdelingen i små grupper gav god tid og plads til spørgsmål, og at man selv kunne være deltagende,” evaluerede en deltager efter den seneste kompetenceudviklingsdag.

Underviserne er primært sygeplejersker fra Amager og Hvidovre Hospital, dog bidrager undervisere fra Herlev og Gentofte Hospitals urologiske afdeling med viden om kateterlægning.

Bag kompetenceudviklingsdagene

Arbejdsgruppen om kommunale akutfunktioner har planlagt dagene under ledelse af daglig leder af Fælles Akutfunktion FAF i Høje-Taastrup Kommune, Vibeke Brandhof og afdelingssygeplejerske Hanne Keller fra Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

Den overordnede ramme for samarbejdet om de kommunale akutfunktioner er beskrevet i Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen og i samarbejdsaftalen om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden, som er indgået mellem PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden.​​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor