Hvilke hjertepatienter kan hjælpes med ICD-pacemaker? Det ser Hvidovre-forsker nu nærmere på

​​Brugen af ICD-pacemaker til patienter med hjertesvigt er central for hjerteforsker Rune Boas. Han undersøger netop nu, hvilke patienter, der kan forlænge livet med en ICD-pacemaker. 

Vent...
Ca. 10.000 gange om året bliver en dansker indlagt med hjertesvigt. En del af dem får indopereret en ICD-pacemaker, som "sætter strøm til" hjertet, når der er opstår livsfarlige hjerterytmeforstyrrelser, og som dermed potentielt kan forlænge deres liv.

Andre patienter med hjertesvigt skal have anden behandling, og den forskel er netop kernen i det forskningsstudie, læge og postdoc Rune Boas fra Hjertemedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital for nylig har sat i gang med støtte fra Hjerteforeningen, som har bidraget med 800.000 kroner.

"Patienter med hjertesvigt oplever symptomer i dagligdagen med åndenød og træthed og desværre også en øget risiko for farlige hjerterytmeforstyrrelser og endda hjertestop," fortæller Rune Boas. Derfor er det alfa og omega at sætte ind med den rigtige behandling.

Hjemmeoptagelser af hjerterytmen giver svarene

For at finde ud af, hvem der kan drage nytte af en ICD-pacemaker, vil Rune Boas benytte sig af 24-timers hjemmeoptagelser af hjerterytmen hos over 1.100 danskere med hjertesvigt. Såkaldte Holter-optagelser, som er en form for telemedicin.

Optagelserne kan fortælle, hvilke rytmeforstyrrelser patienter med hjertesvigt lider af, og den nye viden skal hjælpe til at målrette, hvem der kan hjælpes med en ICD-pacemaker, forklarer Rune Boas:

"I dag har vi stor viden om hjertesvigt på grund af blodprop i hjertet, men mange patienter får hjertesvigt på anden baggrund, fx på grund af hjerteklapsygdomme, forhøjet blodtryk og andre hjerterytmeforstyrrelser. Det vides ikke, om denne patientgruppe kan få gavn af en ICD, men det er dét, vi skal blive klogere på med min forskning," forklarer han.

Simple og ufarlige optagelser kan redde liv

Hjemmeoptagelserne af patienters hjerterymte stammer fra en tidligere stor dansk hjerteundersøgelse, "DANISH". Her blev 1.116 patienter med hjertesvigt med anden baggrund end blodprop i hjertet undersøgt, og det blev vurderet, om behandling med en ICD ville være gavnlig. Som en del af det projekt har Rune Boas og hans kolleger analyseret deltageres hjerterytme med 24 timers hjemmeoptagelser.

"Ud fra disse optagelser kan vi nu for første gang beskrive, hvilke hjerterytmeforstyrrelser denne gruppe af hjertepatienter egentlig lider af," forklarer Rune Boas, som håber at kunne forbedre behandlingen af hjertepatienter ved at beskytte mod hjertestop og pludselig død.

"Vi kan afgøre, om man kan bruge denne simple, billige og ufarlige optagelse af hjerterytmen til at udpege netop de patienter, der vil have gavn af en ICD, og omvendt hvem der kan undgå operation," forklarer han.

Bedre livskvalitet og færre dødsfald

Rune Boas håber at kunne forbedre og individualisere behandlingen af en meget stor gruppe alvorligt syge hjertepatienter tidligere i deres sygdomsforløb.

"Den nye viden kan forhåbentlig både bidrage til, at patienterne får en bedre livskvalitet og direkte forhindre hjertestop og død. Vi forventer samtidig, at vores resultater vil give en stor mængde ny viden om hjerterytmer, og på sigt at påvirke danske og internationale behandlingsvejledninger på dette felt inden for hjertemedicin," siger Rune Boas.


Foto af Rune Boas er taget af Lars E. Andreasen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor