​Sydafrikas ambassadør i Danmark, Zindziswa Mandela, blev præsenteret for den lyserøde børste, som bruges i HPV-testen, da hun besøgte Hvidovre Hospital. Systemet der bruges til at holde styr på de tusindvis af vævsprøver, bestillinger og svar er udviklet af Hvidovre Hospital, og skal nu understøtte HPV-screeningsprogrammet i Sydafrika.

Hvidovres HPV hjemmetest skal redde liv i Sydafrika

Hvidovres HPV hjemmetest skal redde liv i Sydafrika​​Hjemmetests til screening for HPV-virus er så stor en succes i Region Hovedstaden, at metoden nu skal overføres til Sydafrika til gavn for hundredetusindevis af kvinder. Erfaringerne kommer også danske kvinder til gode.


Offentlige IT-succeser i sundhedsvæsenet er ikke hverdagskost. Men det system, som Amager og Hvidovre Hospital har udviklet til at håndtere HPV-tests, som en del af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, fungerer så godt, at det nu også kommer til at redde liv i Sydafrika.

I de seneste fire år har Hvidovre Hospital tilbudt kræftforebyggende hjemmetests for HPV-virus i form af en lille lyserød børste, som kvinder i Region Hovedstaden selv kan foretage derhjemme. Systemet er ret simpelt: kvinden bestiller en børste over nettet og tager i ro og mag vævsprøven derhjemme. Derefter sender hun børsten tilbage til Hvidovre Hospital, som sender et svar til kvinden, når resultatet af prøven foreligger. Processen bliver understøttet af et IT-system og en mikrochip i hver børste, der holder styr på de tusindvis af individuelle vævsprøver, persondata og testresultater.

Det er dette bagvedliggende system, der nu skal overføres til Sydafrika. Det sker i et samarbejde mellem Hvidovre Hospital og to sydafrikanske universiteter, og samarbejdet blev skudt i gang fredag den 6. oktober på Hvidovre Hospital i overværelse af Sydafrikas ambassadør i Danmark Zindziswa Mandela som har kvinders sundhed, som en af sine mærkesager.


Skal redde kvinders liv i Sydafrika

Sydafrika har en relativt høj forekomst af HPV-virus, og et stort antal kvinder dør hvert år af livmoderhalskræft. Derfor vil landet nu igangsætte en screening for HPV-virus i stor skala for at mindske dødeligheden.

I følge Hernnie Botha fra Stellenbosch University, Cape Town,er det ikke de laboratorietekniske aspekter, der er den største udfordring i forhold til at skabe et effektivt screeningsprogram i Sydafrika, men derimod logistikken:

"I et land som Sydafrika er der en lang række logistiske udfordringer, som gør det vanskeligt at finde frem til kvinderne igen og give dem svar på resultatet af deres prøver. Samarbejdet med Hvidovre Hospital kan netop løse denne udfordring og dermed styrke kvinders sundhed betragteligt," fortæller Hernnie Botha.

Teknologioverførsel fra dansk succeshistorie

Resultaterne af hjemmetestene i Region Hovedstaden er overbevisende. Hjemmetesten henvender sig til de kvinder, der ikke deltager i den almindelige livmoderhalskræftscreening hos deres egen læge, og på denne måde er mere end 5.000 kvinder ekstra blevet screenet for livmoderhalskræft. Den kræftforebyggende effekt af tiltaget er uomtvistelig og brugererfaringerne fra de deltagende kvinder er positive. Succesen med at tilbyde hjemmetests har dog kun været mulig på grund af "et par simple, små nyskabelser", fortæller Jesper Bonde, der er seniorforsker på Patologisk afdeling på Hvidovre Hospital og leder af projektet.

"Når man skal håndtere et så stort antal prøver som tilfældet er i HPV-Hjemmetest-programmet er det alfa og omega, at vi formår at sammenholde de børster kvinderne sender tillbage til os med de tilhørende personoplysninger, så ingen prøver går tabt eller bliver forbyttet. Den udfordring løste vi ved som de første i verden at indsætte en lille mikrochip i hver børste. Så ved vi definitivt, hvem børsten tilhører. Og det hele – lige fra kvindens tilmelding til vores registrering af, hvem der har fået børster tilsendt - håndteres gennem en web/app-platform, vi selv har udviklet," siger Jesper Bonde.

Svar via sms

Det er kombinationen af web-baseret styringssoftware og den lille chip, som de sydafrikanske samarbejdspartnere er interesserede i. Samarbejdspartnerne vil dog videreudvikle web/app-konceptet og tilknytte en SMS-service, der skal gøre det simpelt og let for de deltagende kvinder at kende status på deres prøver og resultater. Det er ifølge Jesper Bonde helt nødvendigt i et land som Sydafrika, der ikke har et centralt cpr-register, og hvor faste officielle vejnavne i landdistrikterne ofte er mangelfulde.

"Nogle gange er det en lille detalje, der løser et afgørende problem. I Sydafrika er det enormt svært at kontakte kvinderne igen, når deres testresultater forligger. En it-løsning tilpasset sydafrikanske forhold af vores software kan gøre det muligt for sydafrikanske kvinder selv at kontakte hospitalet via en sms-kode og på den måde få at vide, om de er raske, eller om de skal opsøge en læge for at få foretaget yderligere undersøgelser," fortæller Jesper Bonde.

Kommer danske patienter til gavn

Udvikling af teknikken med afgivelse af prøvesvar via sms er nøgle-elementet i samarbejdet mellem Hvidovre Hospital og Sydafrika. Det vil på sigt kunne komme danske patienter til gode, fortæller Jesper Bonde.

"I Danmark foregår alle svar på testresultater stadig per brev, via egen læge eller via Sundhed.dk. Samarbejdet med Sydafrika vil uden tvivl give os en række vigtige erfaringer i, hvordan man indretter systemerne, så status og prøvesvar via sms i fremtiden udvikles til en sikker og borgernær kontakt mellem sundhedsvæsnet og borgeren."  

Screeninger redder liv – og familier

"Livmoderhalskræftscreening redder liv. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre tilbuddet i Region Hovedstaden, og nu kan vi så også gå sammen med vores sydafrikanske kollegaer, der har samme mission, og i fællesskab blive bedre," fortæller Jesper Bonde.

Og redde liv kommer det til. Erfaringer fra udviklingslande viser, at bare én screeningsundersøgelse for livmoderhalskræft halverer kræftrisikoen for de undersøgte kvinder. Sydafrika er i den forstand ikke et udviklingsland, men der er store regionale forskelle, og kvinders sundhed har enorm samfundsmæssig betydning for et land som Sydafrika; specielt i landdistrikterne, hvor det i udbredt grad stadig er kvinderne, der sikre børnenes opvækst og skolegang.

"Sydafrika har mange livmoderhalskræfttilfælde, med en noget højere dødelighed end i Danmark. Ingen eller sparsom forebyggelse gennem vaccine og screening og begrænset adgang til sundhedsydelserne er nogle af årsagerne. Samtidig er Sydafrika kendetegnet ved, at mange mænd er migrantarbejdere. Det gør samfundet ekstra sårbart over for livmoderhalskræft, der typisk rammer yngre kvinder. Jeg synes det er fantastisk at vores innovationsarbejde kan bruges også udenfor RegionH, og jeg ser meget frem til samarbejdet," slutter Jesper Bonde. 

Fakta om samarbejdet

  • Aftalen om overførsel af it-systemet bag screeningsprogrammet blev præsenteret den 6. oktober 2017 på Hvidovre Hospital under et besøg af professor Greta Dreyer og professor Hennie Botha fra University of Pretoria og Sydafrikas ambassadør i Danmark Zindziswa Nobutho Mandela. 
  • Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden og University of Pretoria, og Stellenbosch Universitetet i Cape Town.
  • IT-systemet der bruges i Region Hovedstaden har kostet ca. 300.000 kr. at udvikle.
  • For yderligere information om projektet, kontakt Jesper Bonde (jesper.hansen.bonde@regionh.dk)


Redaktør