Hvidovre Hospital screener alle gravide for MRSA

En vatpind i næsen ved første jordemoderbesøg. Så enkelt kan det være at dæmme op for MRSA-udbrud blandt nyfødte. Det er i hvert fald håbet på Hvidovre Hospital, som nu tilbyder alle gravide at blive testet for den resistente bakterie.

Som det første hospital i Danmark forsøger Hvidovre Hospital sig nu med tilbud om screening til alle gravide. Tiltaget skyldes de udbrud af MRSA, som de seneste år er set på flere af landets neonatal-afdelingerne (afdelinger for tidligt fødte børn red.)

 

Både for børns og mødres skyld
Mette Bartels, som er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, håber, at man ved at screene de gravide kan komme mange af udbruddene til livs.

 

"Vi ved ikke præcis, hvor bakterierne kommer fra, men vi har en formodning om, at de ofte kommer ind med den gravide. Derfor håber vi at kunne reducere antallet af udbrud ved at screene kvinderne inden fødslen," forklarer hun og tilføjer:

 

"Vi gør det både for at beskytte børnene, som er meget modtagelige overfor at blive bærere af MRSA, men også for at beskytte mødrene. Hvis man er bærer af MRSA-bakterier, er der fx større risiko for infektioner i forbindelse med kejsersnit," siger hun.

 

Sådan foregår det
Screeningsprojektet er lavet i tæt samarbejde med Sisse Kaammann, som er vicechefjordemoder på Gyn/Obs-afdelingen. Screeningen finder sted ved kvindens første jordemoderbesøg. Inden besøget får hun et brev, hvor tilbuddet står beskrevet og forklaret. Når kvinden møder op til jordemoderbesøget får hun udleveret en vatpind, som hun selv skal tage prøven med i næsen – det sted på kroppen hvor bakterierne typisk er mest udbredte. Prøven bliver derefter undersøgt på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som kontakter kvinden, hvis prøven er positiv. Er den negativ, sker der ikke mere.

 

"Hvis vi finder noget, sætter vi gang i behandling. Behandlingen består i, at man vasker sig med klorhexidin i fem dage samtidig med at man bruger en antibakteriel salve i næsen," forklarer Mette Bartels, som opfordrer alle gravide til at tage imod tilbuddet om MRSA-screening.

 

"Vi håber ikke, at det vil skræmme de gravide. Det kan selvfølgelig være ubehageligt at blive konstateret som bærer af en resistent bakterie. Men det er heldigvis langt de færreste, som har bakterien, og det er vigtigt at fange så mange som muligt i opløbet, siger Mette Bartels og fortsætter:

 

"Udbruddene på neonatal-afdelingerne smitter mange familier og selvom de nyfødte heldigvis sjældent bliver syge af MRSA, er det en enorm belastning for forældrene, som selvfølgelig bekymrer sig. Som oftest behandler man ikke bærertilstanden hos børnene før de er 2 år, så familierne kan i årevis være bærere af MRSA. Derudover er det et stort ressourcetræk for hospitalet, som skal isolere familierne og desinficere afdelingen i forbindelse med udbruddet. Så det vil være win-win, hvis vi kan reducere antallet af udbrud og dermed smittede familier."

 

 

Fakta om MRSA:
Mange mennesker (cirka 1 ud af 300) er bærere af MRSA uden selv at vide det, og uden at det kan mærkes.
Hvis et for tidligt født barn bliver smittet med MRSA, er det langt fra sikkert at barnet bliver sygt. Dog er risikoen større hos de tidligt fødte børn.
Sidste udbrud på Hvidovre Hospital var omkring julen 2014

 

Redaktør