Hvidovre-opdagelse giver ny indsigt i kronisk inflammation hos unge udsat for stress og vold

​Traumatisk barndom fører til øget kronisk inflammation hos 18-årige. Det viser målinger med Hvidovre-biomarkøren suPAR i et nyt internationalt studie. 

Vent...

Børn udsat for stress, overgreb og vold under opvæksten har forhøjet stressrelateret inflammation som 18-årige. Dermed har de øget risiko for at udvikle sygdomme som hjertekarsygdom, diabetes og cancer.

Det viser et nyt internationalt studie, som ved hjælp af biomarkøren suPAR, der udspringer af forskning fra Hvidovre Hospital, kan påvise øget inflammation hos de unge.

"I studiet så vi, at suPAR var bedre til at måle inflammation i forbindelse med traumatiske oplevelser end CRP og IL-6, som er de biomarkører, der traditionelt er blevet brugt som inflammationsmarkører", fortæller Line Jee Hartmann Rasmussen, postdoc ved Klinisk Forskningscenter på Hvidovre Hospital og Duke University i USA.

Postdoc Line Jee Hartmann Rasmussen holdt oplæg om biomarkøren suPAR på Amager og Hvidovre Hospitals Forskningsdag i 2018. 

Sammen med en international forskningsgruppe har hun fulgt 1391 britiske unge fra deres tidlige barndom til de var 18 år. Forskerne registrerede mange forskellige typer traumatiske oplevelser op gennem barndommen, herunder omsorgssvigt, fysiske og psykiske overgreb, mobning og vold.

Ved hjælp af suPAR kunne de bl.a. måle, at kronisk inflammation var særligt udtalt blandt unge, som havde været udsat for forskellige traumatiske oplevelser i løbet af deres barndom eller tidlige ungdom.

"Det var overraskende, at man allerede så tidligt som 18-års alderen kunne se denne forskel, da man ved, at tilstedeværelsen af kronisk inflammation er forbundet med risiko for senere udvikling af kronisk sygdom", siger Line Jee Hartmann Rasmussen og fortsætter:   

"Resultaterne giver et indblik i nogle af de langsigtede skadelige helbredsmæssige konsekvenser af traumatiske barndomsoplevelser og bidrager dermed med endnu en grund til, hvorfor det er så vigtigt at beskytte børn og unge mod den slags traumer tidligt i livet".  

Studiet giver dermed ny indsigt i begrebet kronisk inflammation, og hvad der ligger til grund for denne tilstand. suPAR-niveauet er associeret med udvikling af kronisk sygdom og tidlig død, og en brik i dette puslespil kan være lagt allerede tidligt i livet.

Se artikel og editorial her: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2754102Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor