Hvidovre-læge opfinder iltrobot til KOL-patienter

​En ny robot sikrer, at KOL-patienter hele tiden får den mængde ilt, de har behov for. Robotten bliver nu testet på Hvidovre Hospital.


Ilt er alfa og omega for patienter med lungelidelsen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesyndrom), og det er vigtigt, at der hele tiden er styr på patienternes behov for ilt.

Det kan en lille firkantet boks kaldet O2Matic fremover sikre. O2Matic er en iltrobot, som via en klemme på KOL-patientens finger holder øje med patientens iltprocent og automatisk giver mere eller mindre ilt, så patienten fastholdes på det niveau, som er bedst. Robotten har også en alarmfunktion, der tilkalder personalet, hvis der sker ændringer, som er voldsomme og uden for normen.

Øget patientsikkerhed

Robotten bliver i øjeblikket testet på KOL-patienter på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, og specialeansvarlig overlæge Ejvind Frausing, som har udviklet robotten, forventer, at den vil øge patientsikkerheden, forkorte indlæggelsestiden og frigøre sygeplejerskeressourcer.

"Det er afgørende for patienten, at iltbehandlingen er reguleret korrekt, så patienten hverken får for meget eller for lidt ilt, som bl.a. kan medføre hæmmet vejrtrækning eller vævsskader", fortæller Ejvind Frausing, Han uddyber:

"Måling af iltprocenten foregår normalt ved, at sygeplejersken kommer forbi patienten med et vist interval og tjekker tallene. Det kan være to-tre gange om dagen eller hyppigere afhængig af patientens tilstand. Det giver dog en stor usikkerhed, da der imellem sygeplejerskens tjek, kan ske ændringer, som ikke bliver opdaget. Her kan O2Matic sikre tryghed, fordi den hele tiden holder øje med iltniveauet og automatisk giver ilt". 

Kortere indlæggelsestid og mere tid til sygeplejerskerne

Den mere detaljerede overvågning og justering medfører, at færre patienter får brug for at komme i respirator. Desuden får sygeplejerskerne bedre tid til andre opgaver.

"Vi forventer at kunne sænke indlæggelsestiden med ca. en halv dag for alle KOL-indlæggelser. Det vil være godt for patienterne og give en kæmpe besparelse for hospitalet og for hele Danmark. Hvert år bruges der i hele landet 100.000 sengedage årligt på indlæggelser med KOL," fortæller Ejvind Frausing.

Den foreløbige test af robotten viser allerede gode resultater.

"Robotten holder patienterne med den rette iltmætning, og det rigtige flow det meste af den tid, de er indlagt. Så de foreløbige resultater ser ganske fine ud", siger Ejvind Frausing.

Ejvind Frausing fik ideen til robotten sammen med sin kollega, overlæge Jens Hove og har udviklet den i samarbejde med gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og it-virksomheden Pactor.


Om O2Matic

Robotten testes på 30 KOL-patienter, som er indlagt på Hvidovre Hospital på grund forværringer i deres tilstand. Halvdelen får manuel iltbehandling, mens den anden halvdel får behandling med O2Matic.

Derefter vil Ejvind Frausing undersøge, hvor hurtigt patienter i henholdsvis manuel og automatiseret behandling kan udskrives efter indlæggelse. Til dette studie knyttes yderligere 270 patienter.

De endelige resultater vil efter planen ligge klar i foråret 2019. O2matic forventes CE-mærket, når de foreløbige resultater foreligger i slutningen af 2018.

I 2013 blev udviklingen af iltrobotten støttet med 750.000 kr. fra Region Hovedstadens fond til offentlig-privat innovation i sundhedsvæsenet. Sidste år modtog Ejvind Frausing, Pactor og forskergruppen fra DTU syv mio. kr. fra Innovationsfonden til at videreudvikle robotten.

Ambitionen er, at O2Matic skal sælges til andre hospitaler i Danmark og udlandet, når den er testet færdig.

O2Matic er udviklet i samarbejde med DTU og virksomheden PACTOR, der udvikler software.


Redaktør