Hvidovre-jordemødre klar igen til tidlig jordemoderkonsultation

​Fødeafdelingen på Hvidovre Hospital åbner 17. september igen for konsultation i 13.-15. uge. Afdelingen er nu tæt på fuldtallig med jordemødre, og trivslen hos jordemødrene er steget.

Vent...


På fotoet ses jordemødrene Nanna Harder, Simone Bollerslev, Annemette Malmdorf, Emma Jacobsen, Lomia Tasal og Caroline Støve.


Fra den 17. september kan gravide kvinder tilknyttet Hvidovre Hospital igen besøge en jordemoder allerede fra 13. til 15. uge i graviditeten. I godt et år har det første besøg hos en jordemoder ligget i uge 28, fordi fødeafdelingen manglede jordemødre, men nu er afdelingen igen næsten fuldtallig.

"Det er godt for de gravide kvinder, som har behov for at besøge en jordemoder og føle sig tryg tidligt i graviditeten, og det er godt for jordemødrene, for det er hårdt at være 37 timer kun på fødsler. Det er vigtigt med alsidighed og at føle, at man tilbyder kvinderne det bedste forløb i graviditeten helt fra starten. Jordemødrene glæder sig helt vildt," siger chefjordemoder Dorte Dahl.

Siden januar i år har 30 jordemødre sagt ja tak til et job på Hvidovre Hospital, og fødeafdelingen arbejder på at få de sidste ti i hus, inden den kan kalde sig helt fuldtallig på jordemodersiden.

Flere jordemødre er godt for trivslen

De første nyansatte jordemødre tog fat på arbejdet den 1. februar, og siden er stemningen vendt på afdelingen. Den generelle trivsel i den løbende trivselsmåling steg fra 3,3 til 3,8 hen over foråret, og så er der sket noget med tonen på afdelingen, fortæller jordemoder og arbejdsmiljørepræsentant Liv Keiding.

"Den er helt klart vendt. Dels på grund af de nyansatte og dels fordi flere jordemødre begyndte at sige åbent, at de er glade for at være her. Der er en fast gruppe, som er blevet og har formået at vende utilfredsheden til at tale godt om at være her. De har kæmpet og sagt: vi tror på det, og vi vil gerne blive," fortæller Liv Keiding.

Mentorprogrammet er en magnet

Ifølge chefjordemoder Dorte Dahl, som selv begyndte i afdelingen den 1. februar, er det blandt andet et nyt mentorprogram for nyuddannede jordemødre, der har trukket nye folk til.

"Mentorprogrammet blev sat i gang lidt før, jeg startede, og det går ud på, at nyuddannede jordemødre får en supervisor, som hjælper dem til faglig udvikling og gør dem trygge. Det blev omtalt i Tidsskrift for Jordemødre, og efterfølgende begyndte ansøgningerne at komme," fortæller Dorte Dahl.

Vigtigt at holde fast i de gode jordemødre

Samtidig var hun som ny chef meget opsat på at satse på fastholdelse lige så meget som på rekruttering, og hun inviterede derfor alle jordemødre til 1:1-samtaler og stormøder kort efter, hun tiltrådte.

Drøftelserne har blandt andet ført til, at alle fastansatte jordemødre får tilbudt fire kursusdage det næste år, og jordemødre på fuld tid, som kunne give 70 timer ekstra hen over sommeren, har fået yderligere to kursusdage. Endelig indføres der mulighed for nye vagttyper, fx kun nattevagter eller to uger med mange timer + en friuge.

"Og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg meget gerne ser, at så mange jordemødre som muligt går op på 37 timer. Det giver mulighed for en større fleksibilitet i planlægningen for både afdelingen og jordemødrene, og så giver det lidt mere på deres pension," siger Dorte Dahl.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor