Hvidovre-forskning: Omsorgscenter for syge hjemløse har målbar positiv effekt

​​Forskning på AHH viser, at 14 dages ophold til hjemløse efter indlæggelse giver mening for både patienter og samfundsøkonomi. Mandag blev forskningen præsenteret til stor Røde Kors-konference.

Vent...
​Det tager 2 minutter at læse denne artikel

De hjemløse i Danmark er heldigvis blevet færre. Men de er også blevet dårligere, fremgik det til en konference afholdt af Røde Kors, hvor kommunalt ansatte, socialsygeplejersker, politikere og mange andre deltog. 

Ny og vigtig viden blev præsenteret og diskuteret på konferencen, der foregik både fysisk og online.

En forskningsartikel fra Klinisk Forskningsafdeling på Amager og Hvidovre Hospital har i samarbejde med Røde Kort påvist effekten af 14 dage på et omsorgscenter. 

Det giver ikke kun patienterne tryghed og ro, men medvirker til, at de kommer sig hurtigere. Besøget på centret giver også god økonomisk mening. Beregninger viser, at udgifter til en person, der har haft ophold på centret, efter et år vil have kostet samfundet 80.000 kr. mindre end en hjemløs patient, der ikke har haft ophold på centret. 

Forskningschef, prof. Ove Andersen fra AHH drøftede sociale tilbud og forskning med blandt andre Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden til Røde Kors-konference. 

Brug for forskning

Der er behov for håndfast evidens på dette område, understregede Ove Andersen til konferencen, hvor han sad med under den afsluttende paneldebat. Han er professor, forskningsleder på Amager og Hvidovre Hospital og blandt forfatterne til ovennævnte studie. 

”Vi kan kun bruge pengene én gang. Det er en udbredt tendens mange steder, at netop det, vi gør, mener vi, er det rigtige. Men det kræver forskning på allerhøjeste evidensniveau at finde ud af, hvordan vi bruger pengene bedst,” sagde Hvidovre-professoren til den afsluttende paneldebat. Og højeste niveau af videnskab er netop de randomiserede kontrollerede undersøgelser, som er foretaget på omsorgscentret.  

”Vi skal hjælpe på den rigtige måde”
Bagsiden af den videnskabelige medalje er, at man må afvise nogen. Ikke alle hjemløse kunne deltage i undersøgelsen, i så fald ville der ikke være noget sammenligningsgrundlag, som netop er rygraden i det videnskabelige studie.  Og det at udelukke hjemløse fra ekstra omsorg gjorde naturligvis ondt på de socialarbejdere, der møder de udsatte borgere.  

”Det er et helt oprindeligt mål i Region Hovedstaden ikke at udskrive til hjemløshed,” sagde Sophie Hæstorp Andersen (S), tidligere regionsrådsformand, der nu stiller op som overborgmester i Københavns Kommune. 

På omsorgscentret tilbydes udskrevne hjemløse 14 dages ophold med mad, lettere sygepleje, omsorg og social støtte fra frivillige. Herudover kan de få hjælp til at komme videre i systemet – f.eks. til at søge om alkoholbehandling eller et sted at bo i deres hjemkommune. 

Hun nævner den lidt brogede buket af tilgange anvendt i mødet med den svage borger og efterlyser, at der bliver lavet endnu flere studier af denne type med håndfast evidens. 

”Alle i dette lokale ønsker at hjælpe,” sagde hun under konferencen. ”Men vi skal hjælpe på den rigtige måde.” 

Blandt alle konferencens deltagere var der glæde over, at der nu er hårde facts og tal at lægge på politikernes skrivebord. Facts og tal bragt til verden med Amager og Hvidovre Hospital som fødselshjælper. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor