Hvidovre Hospital opruster på rengøringen

​Efter den seneste kritik af rengøringen på Hvidovre Hospital, har hospitalets direktion valgt at sætte en række tiltag i gang for at rette op på forholdene.  ​

"Vi er rigtigt kede af, at der er patienter, der oplever beskidte toiletter og mangelfuld rengøring, selvom det ikke er det generelle billede af rengøringsstandarden her på hospitalet. Derfor har vi med det samme valgt at opruste på flere forskellige punkter, for at komme problemerne til livs", siger Hvidovre Hospitals direktør Anders Agger. 

Tilkald akut rengøring

På nogle stuer bliver toilettet belastet mere end på andre. Derfor indebærer de nye tiltag, at badeværelserne på en række stuer får yderligere en daglig rengøring.

Det fortæller Margit Larsen, der er afsnitsleder i hospitalets Serviceafdeling. Hun fortæller videre, at hospitalets egne controllere og ledere i rengøringen vil intensivere deres kontrol af toiletter på sengeafdelingerne.

"Samtidig vil vi sikre, at personalet på sengeafdelingerne er opmærksom på, at de kan tilkalde akut rengøring, når der er behov for det. Også patienter og pårørende kan tilkalde akut rengøring døgnet rundt på hospitalet. Og den information til patienterne vil fremover være tydeligere", siger Margit Larsen.

Klarer sig godt i kontroller

I lighed med landets øvrige hospitaler har Hvidovre Hospital tre forskellige typer kontroller af rengøringen, og der er både interne og eksterne kontroller. Hvidovre Hospital klarer sig generelt godt i kontrollerne. 

"Vi havde den seneste uvarslede kontrol af rengøringen i juni 2015. Der var vores godkendelsesprocent 100. Det vil sige, at alle de udvalgte lokaler blev godkendt. Og kontrollen omfatter alle typer lokaler, både operationsstuer, sengestuer, badeværelser osv.", siger Anders Agger, og fortsætter:

"Men det er jo ikke ensbetydende med, at der ikke opstår fejl eller at vi ikke kan gøre det bedre. Det er tydeligt, at der har været tilfælde, hvor rengøringen har været mangelfuld, og vi skal se på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre."

Anders Agger understreger, at selvom rengøringen er udliciteret til et privat firma, er det helt og holdent hospitalets ansvar, at der bliver gjort ordentligt rent.

"Til næste år skal vores kontrakt med det private rengøringsselskab fornyes, og der vil jeg selvfølgelig se på, om vi skal skærpe kravene. Det skal simpelthen kunne ses at rengøringen bliver bedre – helt ude på de stuer patienterne ligger på".

Redaktør