Hvidovre Hospital med i forsøg på at helbrede for hiv-virus

​Hjemmetest for hiv og "shock and kill"-behandling: interview med Thomas Benfield og Gitte Kronborg fra Infektionsmedicinsk Afdeling i anledning af World Aids Day den 1. december.  

Der findes i dag forebyggende medicin mod hiv-smitte, og med medicin kan smittede leve lige så længe som ikke-smittede. Men kuren, der dræber selve hiv-virusset, er ikke fundet.

Shock and kill

Det er imidlertid stadig målet at udvikle en kur mod hiv, og Hvidovre Hospital er kommet med i et stort og lovende forsøg. Det fortæller professor, overlæge, dr.med. Thomas Benfield fra Danmarks største infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital.

"Vi er i gang med at teste en eksperimentel behandling, som vi kalder for "shock and kill", hvor vi benytter ét stof til at aktivere de celler, som hiv-virus bygger sig ind i og nogle andre til at fjerne virus. Det er et princip, som vil komme til at virke en dag. Det er svært at sige hvornår, for tingene sker i ryk, men det ser lovende ud," siger han.

Forsøget, som begyndte på Skejby Hospital for fem-seks år siden, foregår i samarbejde med seks andre hospitaler i Danmark, Sverige og Tyskland, og det støttes af Danske Regioner samt flere danske og amerikanske fonde.

"Den store udfordring er at udvikle den nye behandling tilstrækkeligt hurtigt og dernæst at gøre den økonomisk opnåelig for de mange smittede på verdensplan," siger Thomas Benfield.

Intensiv behandling

Siden i sommer har tre hiv-smittede patienter på Hvidovre Hospital modtaget den eksperimentelle behandling. I alt kommer forsøget til at omfatte 60 smittede, som ved lodtrækning inddeles i fire grupper, der får hver sin behandling.

"Hiv er et virus, der integrerer sig i vores arvemateriale. Det er svært at få ram på, fordi nogle af de celletyper, som hiv bygger sig ind i, kan gå i dvale i årtier. Mens cellerne er i dvale, producerer de ikke virus, og så bliver de ikke genkendt af immunsystemet. Derfor kan den nuværende behandling, som ellers er effektiv, ikke udrydde infektionen," siger Thomas Benfield og tilføjer, at udfordringen er at få aktiveret de sovende celler og finde en skånsom behandling mod dem.

Den intensive behandling varer få måneder – eventuelt efterfulgt af en opfølgende behandling en gang om året. Til sammenligning får hiv-smittede livslang daglig medicin.

Ifølge Thomas Benfield vil en patient være helbredt, hvis vedkommende enten ikke har virus længere, eller hvis virus bringes ned på et niveau, hvor kroppens immunsystem kan holde den i skak resten af ens dage – eventuelt med en årlig vedligeholdelsesbehandling.

Stadig vigtigt at forebygge

Gitte Kronborg, overlæge, dr.med. på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital og formand for AIDS-Fondet, ser frem til, at der bliver udviklet en vaccine mod hiv.

"Når man finder en vaccine, vil det være lykkeligt, men de fleste patienter ved godt, at det sandsynligvis ikke bliver i deres livstid. Måske vil de unge, der er 20 år i dag, komme til at nå at opleve en vaccine mod hiv. Indtil da er det vigtigt at forebygge, at der kommer nye smittede til," siger hun.

I Danmark bliver ca. 200-250 personer hvert år konstateret hiv-positive, heraf er 50 pct. mænd, der har haft sex med mænd. I alt lever 6.000 mennesker med hiv i Danmark. Halvdelen er blevet smittet herhjemme, mens den anden halvdel er indvandrere eller er blevet smittet i udlandet.

1. december er det World AIDS Day, og ifølge Gitte Kronborg er det en god anledning til at holde fokus på, at de smittede ikke bliver stigmatiseret og at fortsætte arbejdet med forebyggelse og behandling.

Hjemmetest for hiv

Som noget nyt introducerer landets apoteker på World AIDS Day en hjemmetest, så man selv kan teste, om man er hiv-positiv eller ej.

"Det er en ny mulighed at lave hiv-testen hjemme, hvis man synes, at det er rarere end at gå til lægen. Testen vil måske gøre, at flere i risiko vil blive testet," siger Gitte Kronborg.

Internationalt er der store udfordringer, specielt i Østeuropa, hvor smitten spreder sig hastigt, bl.a. fordi sygdommen stigmatiserer de smittede, som derfor ikke søger hjælp. Der er heller ikke tilstrækkelig medicinsk behandling til rådighed i fængsler, og især blandt stofmisbrugere spreder smitten sig, fortæller Gitte Kronborg.

I Afrika syd for Sahara rammes meget store befolkningsgrupper fortsat, og her er man nødt til at prioritere kun at behandle de mest syge, fordi der ikke er råd til at behandle alle. I de lande findes der heller ikke meget medicinsk forebyggelse.

På verdensplan bliver to mio. mennesker smittet årligt. 35-40 mio. lever med sygdommen, men det er kun godt ca. halvdelen, som får den nødvendige behandling.


Redaktør