​Hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og divisionsdirektør Kim Heuschkel fra Siemens underskriver ESCO-aftalen og fejrer med et glas alkoholfri cider. Foto: Thomas Wittrup

Hvidovre Hospital indleder ’gratis’ energirenovering for op mod 100 mio.

​Når Hvidovre Hospital de kommende år skal have energioptimeret cirka 250.000 kvadratmeter hospitalsbygninger, kommer regningen til at lyde på nul kroner.

Det er nemlig Siemens, som har vundet opgaven med at planlægge og gennemføre en omfattende energirenovering af vestegnshospitalet, der står for udgifterne i et så kaldt ESCO-samarbejde. Et samarbejde med en privat virksomhed, som Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at søsætte for at sikre, at der bliver sat skub i de helt rigtige og mest rentable energibesparelser på Hvidovre Hospital.

'Gratis' investeringer

Pointen med et ESCO-projekt er nemlig, at det ikke er bygherrens budget, som belastes i forbindelse med forbedringerne. Det er derimod ESCO'en (Energy Service Company) – i dette tilfælde Siemens – der betaler regningen for planlægning og gennemførelse af de forskellige energi-projekter. En investering Siemens får retur som en del af de besparelser, hospitalet vil få på et lavere energiforbrug.

Siemens stiller desuden en garanti for, at besparelserne vil få en størrelse, som kan dække tilbagebetalingen over en aftalt årrække. Hvis dette ikke bliver tilfældet, er det Siemens, som hæfter for den manglende besparelse. ESCO-partnerskabet er således risikofrit for Hvidovre Hospital. Hvis besparelsen derimod bliver større end beskrevet i kontrakten, får Siemens i tilbagebetalingsperioden derimod en del af den ekstra besparelse.

En erfaren samarbejdspartner

"Siemens er en stor virksomhed med veldokumenterede kompetencer inden for ESCO-samarbejder i stor skala – både i Danmark og internationalt. Jeg er sikker på, at de vil bidrage med solid erfaring, innovative løsninger og bringe hospitalet nærmere Region Hovedstadens mål om grønnere hospitaler og reduktion i CO2-udledning," siger projektdirektør Finn Bloch fra Hvidovre Hospitals byggeafdeling, som ser frem til samarbejdet med Siemens.

​"Helt overordnet er det jo en god ide at spare på energiregningen og i stedet bruge midlerne på vores kerneydelse: behandling af patienter. Men vi har på hospitalet også en ambition om at gå forrest som et grønnere hospital og være en kilde til inspiration både lokalt, regionalt og nationalt. Dette projekt er altså på mange måder et skridt i den rigtige retning," afslutter projektdirektøren.

​Hospitaler er et godt sted at spare på energien

"Det her er vores første ESCO-projekt på et hospital i hovedstadsregionen, og det glæder os, at Hvidovre Hospital på den måde går forrest og viser vejen for de andre store hospitaler. Hospitaler er et godt sted at lave energibesparelser, for der er virkelig noget at hente. Man er i drift døgnet og året rundt, der er meget udstyr, energiforbruget er virkelig stort, så reduktionerne kan blive store – både i procent og i penge," siger Siemens' ESCO-direktør, Lars Nielsen, som også glæder sig over aftalen og håber, at den vil kunne give andre mod på kaste sig over lignende offentlige-private-partnerskaber:

​"Vi håber at projektet i Hvidovre kan inspirere andre hospitaler i regionen til at starte lignende projekter."

FAKTA

Typiske forbedringer i forbindelse med et ESCO-projekt vil være for eksempel bedre styring af ventilation, varme, køl, og vand, som vil give brugerne en oplevelse af bedre, hurtigere og mere præcis forsyning og nedsætte forbruget markant.

ESCO-samarbejdet indledes omkring starten af februar, hvor de første møder afholdes. Selve ombygningsarbejderne startes om efter sommeren 2015. De fleste projekter vil være afsluttet om cirka to år.

Hvidovre Hospital og Siemens har aftalt en tilbagebetalingsperiode på 10 år.

Den anslåede besparelse på energiforbruget er på omkring 12-15%.

​ESCO-udbuddet blev afgjort i starten af 2015 med Siemens udpeget som vinder ud af et felt på tre deltagende firmaer.

Redaktør