Modtagetelte til COVID-19 patienter

Hvidovre Hospital gør klar til patienter med corona

​I disse timer og dage etableres en COVID-19 Akutmodtagelse, en ny intensiv enhed og en modtagehal til den indledende fordeling af patienter ved Akutmodtagelsen. Se dronefilm og fotos af udvidelsen.
Vent...

Åbning af en ny COVID-19 Akutmodtagelse

Hospitalet gør sig nu klar til at modtage et større antal patienter med corona. En ny COVID-19 Akutmodtagelse på Hvidovre Hospital åbnede lørdag i afsnit 210, som normalt huser Ortopædkirurgisk Afdeling, og samme dag åbnede en ny modtagehal til den indledende fordeling af patienter ved Akutmodtagelsen i den nye ambulancehal ved byggepladsen.

Andre tiltag

Mandag åbner en ny intensiv enhed i Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital, og det kræver blandt andet uddannelse af mere end 100 medarbejdere.

Også et nyt isolationsafsnit er på vej, og samtidig gør matriklerne i Glostrup og på Amager klar til at modtage medicinske patienter fra Hvidovre, og skade- og sygdomssporet fra 1813 flyttes til Amager.

"Det kræver samarbejde på tværs"

"Det er meget flot arbejde af alle og virkelig imponerende. Alt det her arbejde kræver samarbejde på tværs, og de nye funktioner på Hvidovre kan kun tages i brug, fordi Ortopædkirurgisk Afdeling og Lunge- og Endokrinologisk Afdeling hurtigt er flyttet og har gjort plads," siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv.

Hun er særligt imponeret over den gejst og hurtighed, alle stiller op med, også i forhold til at uddanne personale i at arbejde med blandt andet isolerede patienter.

"Alle byder ind og hjælper med personale til at bemande alle funktioner. Det er virkelig flot," siger hun.

Få overblik over COVID-19 tilbygningerne på Hvidovre Hospital

Se dronefilm om COVID-19 tilbygningerne

1:35 minutterDronefilm om COVID-19 tilbygninger

​Videoen starter ved Hvidovre Hospitals hovedindgang. Coronaklinikken befinder sig i undervisningsbygningen til højre for hovedindgangen. 

Trappen op til Børne- og ungemodtagelsen er på Kettegård Allé ved Center 4. 

Kører man ned mod Akutmodtagelsen, når man modtageporten. Herfra sendes man enten til: 

1. Modtagehallen, som er for akutmodtagelsens patienter. 

2. Modtageteltet, som er for COVID-19 patienter. 

Fra Modtageteltet er der teltgange til hospitalets forskellige centre. 


Se billeder af COVID-19 tilbygningerne


Ambulancehallen i nybyggeriet, som er blevet ombygget til modtagehal for patienter til Akutmodtagelsen.


Undersøgelsesrum i modtagehallen.


Ved ankomst til Akutmodtagelsen ledes patienterne til Modtagehal eller Modtagetelt.


Forbindelsestelte på taget af Hvidovre Hospital, hvor COVID-19 patienter transporteres fra ambulancer til isolationssengeafsnit.


Patienterne ankommer til COVID-19 Akutmodtagelse via en bagindgang, når de er kommet igennem teltet.


Opvågningen i Dagkirurgisk Afdeling er ved at blive indrettet til en intensiv enhed.


Der er fuld gang i undervisningen i forbindelse med COVID-19 i Forsknings- og Undervisningsbygningen.


Patienter til Børnemodtagelsen bliver ført uden om hospitalet via taghaverne. Patienterne kommer til haverne via en interimistisk trappe ved hovedingangen som her eller en tilsvarende trappe fra Kettegård Allé.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor