Hvidovre Hospital får kvart million euro til kræft-forebyggelse

​​Ny metode skal opdage livmoderhalskræft tidligere og samtidig undgå overdiagnosticering.

​​Cirka 450.000 kvinder går hvert år til screening for livmoderhalskræft. Livmoderhalskræft skyldes HPV (human papillomavirus). Omkring 15 procent af alle danske kvinder, der går til screening, har en HPV infektion. Hos langt de fleste kvinder vil HPV infektionen forsvinde af sig selv, uden at kvinden får celleforandringer. Men for en lille gruppe af kvinder vil HPV infektionen give celleforandringer og i sidste ende kræft i livmoderhalsen. 

Hvidovre Hospitals patologiafdeling har nu fået 250.000 euro – svarende til lidt under to millioner danske kroner – betalt af EU2020 forskningsmidler til et forskningsprojekt, der skal udvikle en biomarkør-metode, som kan bruges til at skelne mellem kvinder, der har risiko for at udvikle forstadier til livmoderhalskræft og kvinder, hvor en HPV infektionen ikke betyder noget. 

Fremtidsudsigterne

”Biomarkører er et bredt begreb. De biomarkører vi her skal undersøge er udviklet hos vores samarbejdspartner i Amsterdam og viser om livmoderhalscellerne har taget skade af en HPV infektion eller ej. Biomarkørerne skal hjælpe os med at vurdere om en kvinde, som er HPV positiv, skal hurtigt videre til gynækologisk opfølgning, eller om hun trygt kan vente til næste planlagte screening, fortæller Jesper Bonde, som er seniorforsker ved Hvidovre Hospitals Patologiafdeling og Klinisk Forskningscenter.

Som det ser ud i dag, skal alle kvinder, som bliver testet HPV-positive i screeningen, følges op. Men med de nye biomarkører, er håbet at man langt mere præcist kan pege på de kvinder, der har risiko for at udvikle livmoderhalskræft. Samtidig kan HPV analysen og den nye molekylære biomarkør udføres på samme screeningsprøve i en arbejdsgang, hvilket også vil spare tid i forhold til den metode der i dag benyttes til livmoderhalskræftscreening.

Undgår at overdiagnosticere

Den nye biomarkør vil dermed give en både hurtigere og bedre diagnostik, og intentionen er, at færre kvinder skal ind i et langvarigt og på alle måder unødigt og dyrt opfølgningsforløb.​

”Vores håb er, at biomarkøren gør, at vi effektivt kan finde de kvinder, som har risiko for at udvikle kræft.  Og at vi kan undgå at sende kvinder uden risiko til opfølgning. Den skelnen tillader den nuværende HPV diagnostik ikke. Det handler om liv, og det er både dyrt for samfundet ikke tidligt at opspore og diagnosticere de kvinder, der har kræftforstadier, samtidig med at det også er hårdt for de kvinder, der sendes til opfølgning uden grund ” forklarer Jesper Bonde.

Fakta

Hvidovre Hospitals patologiafdeling er en del af en Europæisk projektgruppe og projektet i sin helhed er betalt af EU2020 forskningsmidler. 
Hvidovre Hospital deltager i projektet som klinisk partner. Det vil sige, at metoden skal testes på klinisk relevant prøvemateriale fra patologiafdelingens screeningsrutine. Der er tale om det til dato største biomarkørstudie rettet mod forbedring af livmoderhalskræftscreening på verdensplan.
Redaktør