Hvidovre Hospital får en scanner – som ikke kan scanne

​Hvidovre Hospitals Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed indviede forleden en scanner, som hverken kan tage billeder eller hjælpe med til at stille diagnoser. Til gengæld har scanneren en anden og vigtig funktion.

Den nye ”falske” scanner – som både ligner og lyder som en rigtig MR-scanner – skal nemlig bruges til at træne patienter, som af den ene eller anden årsag har svært ved at ligge stille under en scanning.

Mest for børn

”MR-scanninger er et meget vigtigt redskab – både i forskning og til at stille diagnoser. Men det kræver, at patienterne samarbejder og ligger helt stille. Selv de mindste bevægelser kan ødelægge billederne. Derfor kan det fx være svært at scanne børn, psykisk syge, patienter der lider af klaustrofobi eller ældre, som fx lider af Parkinson og derfor har rystelser,” forklarer forskningsleder og professor Hartwig Siebner.
 
Han håber, at øve-MR-scanneren kan være med til at lære de udfordrede patienter at ligge stille i scanneren – inden deres rigtige scanning skal finde sted. 

Menneskelig gevinst

Ifølge Hartwig Siebner vil der være en stor menneskelig gevinst ved at benytte den nye scanner.
 
”Vi forskere og klinikere, som går blandt scannerne til hverdag, glemmer tit, hvor skræmmende og fremmed det kan være at komme ind i en scanner. Vi sætter patienternes ve og vel i fokus ved at give dem mulighed for at vænne sig til scanneren på forhånd under mere afslappede forhold,” siger han og fortsætter:
 
”Vi bruger godt nok aldrig anæstesi i forbindelse med scanninger, der skal bruges til forskning. Men for patienter i klinikken, som skal scannes for at stille en diagnose, kan øve-scanneren måske også betyde, at vi kan undgå bedøvelse og i stedet nøjes med et par ture i øve-scanneren.”
 
Og noget tyder på, at øve-scanneren virker. På The Royal Childrens’ Hospital i Melbourne har man i hvert fald reduceret antallet af forstyrrende bevægelser i scanneren fra 43 til 10 procent.

Artiklen fortsætter under billedet


Den nye scanner blev fremvist, testet og forklaret ved indvielsen​​

Økonomisk gevinst

Der er også en klar økonomisk fordel ved at bruge den nye scanner.  En rigtig MR-scanning kan koste op til 10.000 kroner. Det er derfor dyrt, når cirka hver femte scanning af børn ender med at skulle laves om. Dertil kommer, at der ofte er stort tryk på scanneren, så der kan være ventetid, før man kan blive scannet. Så der vil være en stor gevinst at hente – både økonomisk og i forhold til ventetid – hvis øve-scanneren kan sikre flere brugbare billeder og dermed færre omscanninger.  

Gavn til forskning

I første omgang er den nye scanner primært tiltænkt forskningsformål. Og hospitalets forskere ser frem til at arbejde med den nye simulator.
 
”Især hjerneforskere i MR forskningsektionen er meget glade for den nye MR-simulator. Små bevægelser af hovedet kan mindske billedkvaliteten ganske betydeligt. Det gælder især, når vi bruger den nye 7 tesla scanner, som blev installeret på Hvidovre Hospital i 2015 som den første af sin slags i Denmark. Den nye scanner giver helt nye muligheder at se på hjernens funktion og struktur – men kun hvis kropsbevægelser ikke ødelægger scanningerne,” siger Hartwig Siebner.

Godt samarbejde

Øve-scanneren er betalt af Amager og Hvidovre Hospital og Professionshøjskolen Metropol. Øve-scanneren indgår i et igangværende samarbejde mellem MR forskningssektionen og undervisere på Metropol, hvor også professionshøjskolens radiografstuderende har adgang til simulationsredskabet og får mulighed for at bruge den nye scanner til øvelser og forskning.
 
Prodekan Linda Schumann Scheel ser frem til, at det nye samarbejde kommer rigtigt i gang – et samarbejde, som hun mener, vil gavne både uddannelsesinstitutionen og hospitalet.
 
”Det er jo fantastisk for os at samarbejde med Hvidovre Hospital. Det giver vores studerende mulighed for at komme ud i den virkelige verden og afprøve deres teoretiske viden. Det vil det gøre vores studerende dygtigere, hvilket kommer hospitalet til gode i sidste ende,” siger hun.


Både Hvidovre Hospital og Professionshøjskolen Metropol stillede med musikere, som spillede samarbejdet og den nye scanner ind.​​​​​
Redaktør