"Hvad frygter du for, og hvad håber du på?"

​De spørgsmål er helt centrale i samtaler om sygdom og død for Hvidovre Hospitals nye præst. Og det gælder om at lytte til patienten og ikke tale for meget selv.

Det kan være svært at tale om døden med et menneske, der snart skal dø. Det kan være svært at finde ordene, når man sidder overfor en, der har fået en alvorlig diagnose. Og det kan være svært at trøste forældre, der ser deres barn sygne hen og dø i en hospitalsseng.
Hvidovres nye hospitalspræst, Trine Kern Kernel, 44 år, er rustet til netop den slags situationer. 

I løbet af studietiden blev hun bevidst om, at hun gerne ville arbejde som hospitalspræst. Hun har derfor været to år i USA for at tage en såkaldt Klinisk Pastoral Uddannelse, der drejer sig om, hvordan man bedst muligt giver sjælesorg til syge, døende og deres pårørende.

Måske har han haft et svært liv

En af de vigtigste forudsætninger er, at man skal møde patienten med et åbent sind og gemme sine antagelser væk:
"Det kan være, at man kommer ind til en 65-årig, der lige er er blevet bedstefar og har fået at vide, at han har en terminal cancer. Man antager, at han er ked af at skulle dø, men det er ikke sikkert. Måske har han haft et rigtig svært liv. Måske glæder han sig til at skulle herfra," fortæller hun, som selv er opmærksom på, at holde egne antagelser i skak.

For i enhver samtale med et andet menneske, er det vigtigt at lytte til det, de siger og have uendelig respekt for deres ret til at være sig selv. Så man skal spørge nysgerrigt og objektivt ind, og så skal man bestræbe sig på at glemme sine antagelser," siger Trine Kern Kernel.

Frygt og spørgsmål om døden

Døden er et hyppigt emne for hospitalspræsten. Mange føler behov for at tale om døden, men kan have svært ved det: 
"Måske forestiller de sig døden som et mørke, og den tanke gør dem ængstelige? Så spørger jeg: "Hvad betyder det for dig?" Måske handler det om frygten for at miste deres fysiske formåen eller frygten for at skulle tage afsked med familien, eller om der er noget de fortryder," fortæller Trine Kern Kernel, som gør meget ud af ikke at blande sig selv ind i samtalen.  

"Jeg fortæller ikke, hvad jeg selv tænker om døden, medmindre jeg bliver spurgt direkte. Så kan jeg svare, at jeg er kristen, og at jeg tror på et liv efter døden. Men jeg vil hellere spørge, hvad de selv forestiller sig, der vil ske og hvad der en god død for dem." 

Tid til at lytte

I det hele taget gælder det for hospitalspræsten om at lytte. Det gælder også i trøsten:
"Det er vigtigt at sørge for, at trøsten ikke er en falsk trøst, hvor man glider hen over angsten og siger: det skal nok gå!" siger Trine Kern Kernel, som forsøger at møde patienter og pårørende der, hvor de er.  

"Hvis en patient siger: "Lægerne siger, det nok skal gå, men jeg er simpelthen så bange", så svarer jeg ikke: "Nå, lægerne siger det nok skal gå?"  I stedet spørger jeg: "Hvad er du er bange for?"  Hvis jeg kan give trøst, er det fordi, jeg går med mennesker derhen, hvor det er svært at gå. Alt det, som man måske ikke er vant til at tale om eller måske gerne vil skåne sin familie for. Det er dér, jeg træder til."

Fem samtaler om dagen

Som hospitalspræst kan Trine Kern Kernel have op til fem af de svære samtaler om dagen. Det kan være krævende. Mest fordi hun er så koncentreret tilstede undervejs. 

Livshistorierne møder hun hver dag, og ofte når folk er i sorg. Hun gør sig derfor mange tanker om sorgen, blandt andet, at den ikke bare sådan lige går væk. Trine Kern Kernel møder derfor ofte de samme pårørende eller patienter igen og igen.

"Mange af de mennesker, jeg møder i sorggrupper, fortæller, at folk det første år spørger, hvordan det går, men efter et halvt års tid forventes det, at man er kommet videre. Hos mig kan de fortælle deres historie for tiende gang, og når man lytter til dem, så føler de sig normale igen og bliver måske ikke så overvældet af sorgen andre steder."

Om Trine Kern Kernel

Trine Kern Kernel har erfaring med sorggrupper, undervisning og samtaler fra Glostrup Hospital, hvor hun har været hospitalspræst de sidste 12 år. Hun har en stor ballast fra både somatikken og psykiatrien.

Trine Kern Kernel er en af to præster på Hvidovre Hospital - den anden er Marianne Thestrup Jensen. Man kan finde mere info om præsterne, deres træffetider og kontaktinfo ved at klikke her.


Redaktør