Hundredvis af sygeplejersker uddannes til COVID-19 pleje

Flere hundrede sygeplejersker fra hele hospitalet skal nu arbejde på de nye COVID-19 funktioner: akut modtageafsnit, isolation og intensiv. De bliver i disse dage uddannet til opgaverne.
Vent...

Hvordan plejer og behandler vi patienter med COVID-19? Det spørgsmål får flere hundrede sygeplejersker i disse dage svar på på kurser, hvor de lærer behandling og pleje af COVID-19 patienter.

For mange af sygeplejerskerne er det længe siden, de sidst har arbejdet på en sengeafdeling - tilmed med kritisk syge patienter.

”Vi har brug for alle sygeplejefaglige kræfter lige nu til vores nye COVID-19 afdelinger. Det er en meget vigtig opgave, vi skal løfte sammen,” siger ledende oversygeplejerske i Akutmodtagelsen, Karin Lornsen Jakobsen.

COVID-19 pleje kræver ekstra uddannelse

Årsagen til, at de mange sygeplejersker skal uddannes til opgaven er, at en stor del har arbejdet i ambulatorium eller på operationsafdelinger, og de skal igen lære at arbejde med fx respirationsfugtere og værnemidler på en sengeafdeling.

"Samtidig skal kolleger fra Glostrup og Amager nu arbejde på COVID-19 afdelinger på Hvidovre med andre typer patienter. Det er en omvæltning, men jeg er meget imponeret over at se, hvordan alle løfter i flok for at få det her til at lykkes,” siger Karin Lornsen Jakobsen. 

Sidemandsoplæring i vagten

Det er udviklingskonsulent Jesper Friis-Hansen og hans kolleger fra Patientforløb, der blandt andet står for uddannelsen. Efter kurserne går de i vagt med alle nye sygeplejersker på COVID-19 AMA og COVID-19 isolationsafsnittet – både dag-, aften- og nattevagt.

"Et er at kunne sine ting på et kursus, noget andet er at stå en sen nattetime iført værnemidler på en isolationsstue og skulle huske det hele. Så er vi der for at hjælpe dem og sikre, at alle opgaver udføres korrekt, og at medarbejderne føler sig trygge i opgaverne," siger Jesper Friis-Hansen.

Lidt over 30 uddannes til intensiv

Til fordeling på intensiv og den nye intensive enhed, som er placeret i Dagkirurgisk Afdeling, er der uddannet lidt over 30 sygeplejersker.

"Vi har overordnet valgt sygeplejersker, som har tidligere erfaring med intensive patienter, og de har fået et brush up-kursus, hvor vi blandt andet har sat rammen for forventningerne til dem," fortæller klinisk vejleder fra Anæstesiologisk Afdeling, Sophie Kjær, som sammen med flere andre har stået for kurset. 

Undervisning af øvrige faggrupper 

Der er også i disse dage undervisning til portører, fysioterapeuter og rengøringspersonale. Læger, der har opgaver i den ambulante coronaklinik, bliver oplært, når de møder frem. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor