Hun tør gå med patienterne ind i mørket

Ikke alle patienter vender raske hjem efter et hospitalsophold. Som hospitalspræst på Hvidovre Hospital er Marianne Thestrup med til det sidste og det svære. ​

 

"Du kæmper godt, bare bliv ved med det".

De gør det i den bedste mening, de pårørende, der forsøger at opmuntre en alvorligt og måske dødeligt syg slægtning, der er indlagt på hospitalet. Men den syge i sengen, har ikke nødvendigvis behov for opmuntring og skulderklap. 

"Man har brug for at få lov til at sørge, og man skal give sig selv lov til at være nøjagtigt lige så ked af det, som man er". Det siger Marianne Thestrup, som i sit arbejde som hospitalspræst på Hvidovre Hospital ofte taler med patienter, der er hårdt ramt af livet. Mennesker, der skal se i øjnene, at de snart skal skilles fra dem, de elsker.

Vær i sorgen

Marianne Thestrup valgte at blive hospitalspræst, fordi hun brænder for de svære samtaler og sjælesorg. Hun mener ikke, at man skal undgå at tale med den døende om det, der snart venter. 

"Vi er problemknusere, og vi vil så gerne tage det svære væk. Men vi skal turde være i sorgen. Der kan vokse en stor styrke ud af, at man ikke prøver at være et andet sted. Det betyder noget, at der er en, der tør går med ind i mørket og tale om det, der gør ondt", siger hun, og fortsætter:  

"Vi er så optagede af livet, og vi vil helst kunne handle og pege på løsninger. Vi er ikke gode til at være afmægtige og føle os magtesløse".

Angst, fortrydelse og skyld

Hvor lægens og sygeplejerskens rolle handler om at redde og forbedre liv, er hospitalspræstens rolle at være der, hvor patienten er, og ikke prøve at flytte ham eller hende. Marianne Thestrups væsentligste opgaver er samtaler med patienter, og hun møder både unge og ældre. Nogle er dødeligt syge. Andre fejler måske ikke noget alvorligt, men er blevet indlagt på grund af akut sygdom og har oplevet, at tæppet lige pludselig er blevet trukket væk under dem.

"De har det tilfælles, at de har eksistentielle overvejelser. De er ikke nødvendigvis troende og tænker måske "hvad skal jeg bruge en præst til?", hvis plejepersonalet foreslår dem at tage en snak med mig. Men de kan tale med mig om alt. De fleste har jo en sorg over at skulle dø og skilles fra sine kære, og det er ofte emner som angst, fortrydelse, skyldfølelse, ensomhed og ikke mindst spørgsmålet "Hvorfor lige mig?", som vi kommer ind på", fortæller Marianne Thestrup, og fortsætter: 

"Det sværeste er at være vidne til, hvor hårdt nogle mennesker er ramt. Livet går jo ikke altid op som et regnestykke."

Men selvom de patienter, hun møder, står i en svær situation, er der også mange lyse stunder ved jobbet.

"Der er også masser af liv forbundet med at være hospitalspræst. Mennesker, der kun har kort tid tilbage kan opleve en stor glæde ved livet. Og så er mange patienter heldigvis også kun på en gennemgang på hospitalet for en kortere eller længere periode", siger Marianne Thestrup. ​


Blå bog

Marianne Thestrup har været deltidsansat som hospitalspræst på Hvidovre Hospital siden 1. februar 2016. Hun deler sin arbejdstid mellem hospitalet og Taastrup Nykirke, hvor hun er sognepræst.

Hun har tidligere været sognepræst i Høje Taastrup Kirke i 14 år.

Marianne Thestrup har derudover taget en 3-årig psykoterapeutuddannelse hos præst og psykoterapeut Bent Falk. ​


Redaktør