Her er hospitalets nye Patient- og Pårørendepanel

​Det nystiftede Patient- og Pårørendepanel på Amager og Hvidovre Hospital skal sikre, at patienterne og deres familier får indflydelse på udvikling og forbedring af hospitalet. 

Lytter vi nok til patienterne og de pårørende? Det hersker der til tider delte meninger om.

Nu skal et nyt Patient- Pårørendepanel på Amager og Hvidovre Hospital hjælpe med til at holde fokus på gode ideer til forbedring og udvikling. Panelet holdt stiftende møde den 5. december, og vicedirektør Kurt Stig Jensen bød som formand for panelet velkommen.

"I er en del af et af de 8 nationale mål på sundhedsområdet, nemlig det der handler om patientinddragelse. Vi har i mange år inddraget patienterne i de forskellige afdelinger, men sigtet med dette panel er at sikre et bredere perspektiv og blik på hele hospitalet. Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan skyde det arbejde i gang," sagde Kurt Stig Jensen på mødet.

På det stiftende møde skulle de 18 patienter og pårørende og de 10 repræsentanter for hospitalet i første omgang lære hinanden at kende og tage de indledende diskussioner, og senere på aftenen blev diskussionerne snævret ind til konkret ide-udvikling, som panelet skal arbejde målrettet videre med.

"Jeg vil gerne, at der bliver lyttet mere til os"

Ulla Løkkegaard fra Brøndby, som har tilmeldt sig panelet både som patient og pårørende i forbindelse med indlæggelser på Hvidovre Hospital, fik en god fornemmelse på det første møde.

"Jeg kunne mærke, at der er et reelt ønske om at lytte til os. Jeg er med, fordi jeg gerne vil, at der bliver lyttet mere til os. Det er nu engang os patienter og pårørende, der kender vores krop eller pårørende bedst. Jeg måtte fx kæmpe for en scanning, der viste, at min mand havde fået en blodprop, selv om der tydeligt var noget helt galt. Hvis jeg kan være med til at rykke lidt, er det fint."


For vicedirektør Kurt Stig Jensen viste aftenens møde også, at et godt samarbejde er blevet skudt i gang.

"Det har været dejligt at høre jeres indspark, og jeg vil gerne sige tak for jeres tid. Den må ikke være spildt, og jeg håber, vi får mange gode timer sammen i fremtiden med fokus på fremdrift og konkrete tiltag," sagde han som afslutning på mødet.


Om Patient- og Pårørendepanelet:

Etablering af Patient- og Pårørendepanelet på Amager og Hvidovre Hospital har baggrund i hospitalets strategi for "Nyt Amager og Hvidovre Hospital". Endvidere har oprettelsen af panelet afsæt i et generelt ønske om øget fokus på inddragelse af patienter og pårørende.

Med etablering af et fast Patient- og Pårørendepanel skabes en stærkere og mere direkte involvering af patienter og pårørende samt en dialog med ledelsen og medarbejdere om, hvad der er værdiskabende for patienter og pårørende.

Panelet refererer til direktionen på Amager og Hvidovre hospital, og vil have en rådgivende funktion for direktion og afdelingsledelser på de tre matrikler Amager, Hvidovre og Glostrup medicinsk afdeling.

Panelet har 20 patienter eller pårørende og 11 repræsentanter for Amager og Hvidovre Hospital. På det første møde deltog 18 patienter eller pårørende og 10 repræsentanter for hospitalet.


Redaktør