Han zoomer ind på sygdommes spor i hjernen

​Hjerneforsker Henrik Lundell fra Hvidovre Hospital har fået 11 mio. kroner fra EU til forskning i præcise hjernescanninger, som kan føre til bedre behandling af fx multipel sclerose.

Vent...

Hukommelsestab, svært ved at styre muskler og problemer med at tale er blot nogle af de ubehagelige symptomer fx multiple sclerose-patienter må leve med. Men ude i fremtiden lyser nu et håb for bedre behandling. 

Ingeniør og seniorforsker Henrik Lundell ved Hvidovre Hospitals MR-forskningssektion har nemlig netop modtaget 1,5 euro, dvs. 11 mio. kroner, fra Det Europæiske Fællesskabs Forskningsråd. Pengene går til forskning i at udvikle mere præcise og detaljerede hjernescanningsmetoder, end vi har i dag. Et arbejde, der i sidste ende kan medføre tidligere og mere nøjagtige diagnoser og behandlinger af den enkelte patient med i første omgang multipel sclerose og på sigt demens, depression og parkinson.

Bevillingen til Henrik Lundell er den eneste bevilling til forskning på et hospital ud af de i alt 15 bevillinger til danske forskere fra forskningsrådet i år.

Svarene findes i hjernens kringelkroge

Helt konkret vil Henrik Lundell udvikle tekniske metoder til at skabe langt mere detaljerede "landkort" over celleforandringer i hjernens kringelkroge, end MR-scanninger i dag giver mulighed for. Til det arbejde vil han benytte Hvidovre Hospitals to ultramagnetiske 7 Tesla-scannere med magnetfelter, som er over dobbelt så høje som de kraftigste skannere, man i dag bruger på hospitaler.

"MR-scanningen er en meget følsom, men ikke særligt specifik metode. Vi kan se en læsion, men vi kan ikke så godt udfolde enkelte sygdomsprocesser. Det, vi vil nu, er at skubbe scanningsmetoderne til det næste niveau, hvor vi kan adskille forandringer i forskellige celletyper i hjernen meget mere detaljeret og karakterisere dem som bærer af fx inflammatoriske processer eller degenerering af cellerne, som fx ses hos patienter med multipel sclerose og alzheimers," fortæller Henrik Lundell.

Scanning af levende hjerner

I dag kan man se den type celleforandringer ved at kigge på en biopsi eller en død hjerne i et mikroskop. Men den nye metode flytter Henrik Lundell så at sige mikroskopet ind i levende menneskehjerner, fordi man kan se cellerne og forandringerne, mens scanningen sker og efterfølgende analysere billederne mere dybtgående.

 "Vi udvikler en metode til at scanne in vivo, det vil sige på levende menneskehjerner, hvor vi kan indfarve de forskellige celler og se på forandringer lige så tydeligt i scanningen, som vi i dag gør i mikroskopet," siger Henrik Lundell.

Legatmodtagere fra Hvidovre Hospital:

Troels Scheel fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital har også modtaget 1,5 mio. euro fra Det Europæiske Forskningsråd til sin forskning i virusinfektioner på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. Vi bringer et interview med Troels Scheel senere på måneden.

Fakta om Det Europæiske Fællesskabs Forskningsråd (ERC):

Det Europæiske Fællesskabs Forskningsråd (European Research Council) er nedsat af EU og har som fokus at fremme europæisk forskning og at støtte grundforskning på alle områder på basis af høj videnskabelig kvalitet.

> Se mere om ERC 

Øvrige modtagere fra Hvidovre Hospital:

Troels Scheel fra Infektionsmedicinsk Afdeling. Læs portræt af ham her.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor