HPV-Hjemmetest forebygger livmoderhalskræft

​Omkring 5.000 kvinder har siden maj 2014 testet sig selv for livmoderhalskræft hjemme i privaten med en lille lyserød børste. Hjemmetesten, som er et initiativ fra Region Hovedstaden, er nu sendt, modtaget og undersøgt på Hvidovre Hospital, og konklusionen er klar: Hjemmetesten forebygger livmoderhalskræft og redder liv.

5.000 kvinder screenet, ni tilfælde af kræft diagnosticeret, 67 tilfælde af alvorlige celleforandringer sendt til behandling, og 30 kvinder der fortsat følges.

Det var resultatet af de mange prøver, som Hvidovre Hospital det seneste års tid har modtaget fra kvinder i Region Hovedstaden. Og det er vel at mærke et resultat, man ikke ville kunne opnå, havde det ikke været for hjemmetesten.

Trængt igennem til en vigtig gruppe

Tilbuddet om HPV hjemmetest, som er betalt og søsat af Region Hovedstaden, blev nemlig givet til kvinder, som af den ene eller anden grund ikke har taget imod tilbuddet om kræftforebyggende livmoderhalskræftscreening hos egen læge. Og ifølge seniorforsker ved Hvidovre Hospitals Patologi Afdeling, Jesper Bonde, er disse kvinder en meget vigtig gruppe at nå ud til.​

"Vi har fået fat i nogle kvinder, som ikke ellers ville blive screenet. Og det er positivt for kvinderne og for forebyggelsen af en kræfttype som ingen kvinde burde få. Jo tidligere man kan stille en diagnose, jo mindre indgreb er der behov for og jo større er chancen for helbredelse," forklarer han og tilføjer, at halvdelen af alle livmoderhalskræft-tilfælde bliver fundet blandt den fjerdedel af danske kvinder, der ikke tager imod tilbuddet om livmoderhalskræft screening", siger han.

Løsningen tager udgangspunkt i den enkelte kvinde

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, er på borgernes vegne glad for de positive resultater, og hun roser den innovative måde at tænke sundhed på, som har gjort det muligt for kvinder at tage prøven i hjemmet.​

"Kræft rammer alt for mange mennesker, og kræftforebyggelse er en klar nøgleindsats for os i Region Hovedstaden. Derfor er det også fantastisk at se, at så mange kvinder har taget positivt imod tilbuddet om en HPV-hjemmetest. Den betyder nemlig, at de kvinder, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at tage imod Region Hovedstadens tilbud om screening, alligevel kan få taget en forebyggende prøve. Det er en innovativ og ny måde at føre kamp mod kræften på, som også tager udgangspunkt i den enkelte kvindes egen situation, og det betyder meget for mig", siger regionsrådsformanden.

Hun henviser til, at regionens kræftudvalg har fulgt forløbet omkring HPV-hjemmetesten nøje.

Slipper for at ligge med benene i bøjler

En af de kvinder, som har takket ja til at få tilsendt den lille lyserøde børste, er Mie Pia Dieringer, der i øvrigt selv arbejder i sundhedsvæsnet.​

"Jeg er en af de der forfærdelige typer, som ikke er blevet testet på normal vis," griner hun og forklarer hvorfor hun ikke har været forbi sin egen læge for at blive screenet:

"Jeg synes simpelt hen det er så grænseoverskridende at skulle ligge med benene oppe i de der stænger, som man gør til gynækologiske undersøgelser. Derudover har jeg utroligt travlt på arbejde, så jeg blev bare ved og ved med at udskyde det."

Men da tilbuddet om en hjemmetest kom ind ad døren, var Mie Pia Dieringer ikke i tvivl om, at nu skulle det være. Og det valg har hun på ingen måde fortrudt.

"Det havde ligget bagerst i hovedet så længe, så det er en kæmpe lettelse endelig at få det gjort. Og det var simpelt hen så nemt. Det var nemt at rekvirere testen, at tage den. Det var nemt at sende prøven ind og det gik hurtigt med at få svar. Og så passer det ind i en travl hverdag som min. Så der er ingen undskyldning for ikke at få det gjort," siger Mie Pia Dieringer.

Godt samarbejde

Kræftens Bekæmpelse og Center for Epidemiologi og Screening ved Københavns Universitet har begge samarbejdet med Hvidovre Hospital om initiativet. Hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning (Enhed for Virus, Livsstil og Gener) har man parallelt sendt spørgeskemaer ud til kvinderne, som skal afdække, præcis hvad det er, der får kvinder til at sige ja eller nej til tilbuddet om en hjemmescreening. Og også her er man glade for projektets forløb.​

"Det er en stor succes. Det drejer sig jo om at få screeningprocenten op, og vi kan se, at hjemmetesten virker. Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med Hvidovre Hospital. Når man samler folk med så forskellige kompetencer, giver det en god synergi," siger professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, som er forskningsleder i Center for Kræftforskning og tilføjer:

"Projektet viser, at vi kan få fat i nogle kvinder, vi ellers ikke ville, så jeg håber, at det kan fortsætte og blive bredt ud."

 

Fakta om HPV

  • Ifølge seniorforsker ved Hvidovre Hospitals Patologi Afdeling, Jesper Bonde, er livmoderhalskræft en kræftform, som ingen kvinde burde dø af, med den viden vi har i dag. Dog vurderer han også, at man har nået den maksimale forebyggelse med den screening, som vi har i dag.
  • At forbedre indsatsen kræver derfor nytænkning og fokus på at få alle kvinder med. HPV-hjemmetesten er en del af løsningen.
  • Hjemmetesten skal imidlertid ikke erstatte den prøve, som de fleste kvinder får taget hos egen læge. Screeningsprøven hos lægen kan nemlig både bruges til at teste for celleforandringer og for HPV, mens hjemmetesten kun kan bruges til HPV. Den eksisterende lægetagne prøve giver altså flere diagnostiske muligheder. Og er man HPV positiv efter en hjemmetest slipper man ikke for en tur til lægen. Den endelige diagnose stilles først efter en lægetaget screeningsprøve. ​
  • HPV hjemmetest blev igangsat af Region Hovedstaden i 2014 for at undersøge om HPV hjemmetest var en måde at få flere af Regionens kvinder til at deltage i livmoderhalskræftscreeningen.
  • 24.500 kvinder blev tilsendt en invitation og af dem valgte 20% at tage imod tilbuddet om HPV hjemmetesten. Sammenlignet med internationale erfaringer er det en flot respons, og lande som Norge, Sverige, Holland, England og Australien følger interesseret med i resultaterne fra Hvidovre Hospital. Ikke mindst fordi staben på Patologiafdelingen har udviklet en række innovative tiltag til web og app baseret kommunikation til de inviterede kvinder som alternativ til den klassiske forfrankerede svarkuvert, men også fordi Hvidovre i samarbejde med førende internationale medico virksomheder har udviklet en unik chip baseret identifikation af HPV hjemmetest børsten som giver en hidtil uset patient sikkerhed.

 

 

 

Redaktør