Grusparkering lukkes midlertidigt

​​Corona-podeklinikken på Hvidovre Hospital skal flytte, og det vil påvirke trafik- og parkeringsforhold, mens den nye klinik bygges op. Læs mere her.

Allerede nu er gravemaskiner ved P6 i gang med at gøre klar til opsætningen af 10 nye midlertidige pavilloner, som skal danne rammerne om hospitalets Corona-podeklinik.

Corona-podeklinikken ligger i dag i undervisningsbygningen, men den nuværende løsning med telte og udendørs podning gennem vinduer er ikke holdbar, når vinteren først sætter ind. Derfor opstilles der 10 store pavilloner, som skal give både personalet og de mange besøgende til podeklinikken bedre og varmere forhold.

Afspærring af p-pladser

Arbejdet med at gøre klar til de mange pavilloner betyder, at en række p-pladser på grusparkeringen ved P6 er blevet inddraget fra onsdag d. 21. oktober og frem til og med fredag den 23. oktober. Derefter bliver hele grusparkeringen midlertidigt lukket fra lørdag d. 24. oktober til og med mandag d. 26. oktober. Fra tirsdag den 27. oktober vil alle p-pladser på grusparkeringen igen være frie til parkering.

Grunden til, at hele pladsen bliver afspærret, er, at en stor kran skal kunne løfte de mange pavilloner på plads. Der må derfor ikke holder biler under kranen af sikkerhedsmæssige årsager.

Tung trafik på Østvej

Mandag morgen d. 26. oktober ankommer de 10 pavilloner i 10 store lastbiler, som tidlig morgen kører ind og holder langs Rosenhøj. Herefter vil de en efter en køre frem til grusparkeringen, hvor kranen vil løfte pavillonerne på plads. Dette vil skabe ekstra tungtrafik omkring Østvej, og alle medarbejdere opfordres derfor til at køre udenom – både dem i bil og på cykel.

Der vil være flagmænd med gule veste til stede ved P6, for at hjælpe og guide især de borgere, som skal ind til podeklinikken.

Bedre forhold for personale og borgere

I den nye Corona-podeklinik vil der være et indendørs venteområde, så borgere ikke skal stå ude i kulden, når vinteren sætter ind.

Den nye Corona-podeklinik forventes at stå klar i uge 45, og der vil til den tid komme mere information omkring denne.


Redaktør