Fremtidens patienter vil stille digitale krav

​Bodil Ørkild håber på flere digitale løsninger og mere involvering af patienterne i fremtiden.  Fra 1. februar er hun ny ledende overlæge på Medicinsk Afdeling Glostrup, Amager og Hvidovre Hospital.

Efter et par år som specialeansvarlig overlæge for Kardiologisk Sektion på Glostrup Medicinske Afdeling, tiltræder Bodil Ørkild 1. februar som ledende overlæge I Medicinsk Afdeling Glostrup.

Når hun ser frem i tiden, er hun sikker på, at den hurtige it-udvikling i samfundet vil medføre, at mange patienter vil stille nye teknologiske krav til sundhedsvæsenet.

"Fremtidens patienter har bedre it-forudsætninger end tidligere patientgrupper, og de vil kræve at blive anderledes involveret i behandlingen. De vil måske skype med deres læge eller kommunikere pr. mail. I hvert fald vil de have flere individualiserede ønsker til behandlingen og digitale krav. I sundhedsvæsenet bliver vi nødt til at tænke anderledes for at kunne imødekomme patienternes behov," siger hun.

Netop it-udviklingen har fyldt meget for Bodil Ørkild i de senere år. Hun har således fulgt regionens lederuddannelse, er blevet superbruger på Sundhedsplatformen og er samtidig tovholder for at optimere brugen af Sundhedsplatformen. Endelig har hun haft fuldt fokus på at reorganisere arbejdsgange til gavn for den enkelte patient.

Et værdiorienteret sundhedsvæsen

"Jeg har som mantra, at det ikke er systemet, der skal styre patienten. Patienten skal have indflydelse på systemet. Sundhedsplatformen er kommet for at blive, og vi må gøre alt, hvad vi kan for sikre arbejdsgange, der giver det bedste forløb for patienterne. Det er en stadig kamp at optimere tingene, og vores afdeling er lykkedes med at kunne overholde udrednings- og behandlingsgarantien", siger Bodil Ørkild og fortsætter:

"Vi kom på Sundhedsplatformen i november 2016, men arbejdet for at skabe bedre patientforløb begyndte allerede i 2014, og på den måde kom vi på forkant med udviklingen."

"Det er en kæmpetanker, vi skal have flyttet. Det er ikke kun hos os selv, at forandringerne skal gennemføres, men også hos vores samarbejdspartnere. Udover at skabe bedre patientforløb ser jeg en udfordring i at flytte afdelingen - og sundhedsvæsenet generelt - fra at være produktionsorienteret til at blive mere værdiorienteret. Som det er i dag, bliver vi aflønnet for, hvad vi producerer. Det er politisk bestemt. Men måske skal vi til at være mere værdibaseret og fokusere på, hvad der giver værdi for patienter og medarbejdere," siger hun.

Kardiolog med stort K

Selv om Bodil Ørkild er stærkt optaget af it, ledelse og organisation, stod det ikke skrevet, at hun ville slå ind på en lederkarriere. Til gengæld stod det tidligt klart, at hun ville arbejde inden for kardiologi.

Allerede under uddannelsen, hvor hun arbejdede fire år i Hjerteforeningen, fandt hun ud af, at kardiologien passede til hendes temperament.

"Som kardiolog kan du hurtigt kan finde ud af, hvad patienten fejler og behandle nu og her. Det handlingsorienterede ligger godt til mig," fortæller hun.

Glostrup har været hendes arbejdsplads i de sidste fire år. Hun blev overlæge på Medicinsk Afdeling i 2013, og efter to år avancerede hun til specialeansvarlig overlæge for Kardiologisk Sektion. Udnævnelsen førte til mindre direkte kontakt med patienter, men hun blev hurtigt klar over, at hun stadig kunne gøre en forskel for patienterne. Blot på et andet niveau.

"Da jeg blev specialeansvarlig overlæge, gjorde jeg mig mine overvejelser om, hvorvidt jeg kom på for stor afstand af patienterne. Men jeg har så mange ønsker og ideer for afdelingen, og samtidig var der kolleger, der opfordrede mig til at søge," fortæller Bodil Ørkild, som roser sine kolleger.

"Jeg føler mig meget privilegeret over at skulle arbejde sammen med de ansatte på Glostrup. Vi har et godt samarbejde på tværs af faggrupper og specialer, og jeg ser mange fordele ved at have en bred vifte af medicinske specialer under samme ledelse".


Redaktør