Fra prøver til patienter: Den dag vores arbejde blev totalt anderledes

​På under et døgn fik Patologiafdelingen hospitalets nye Podeklinik op og stå. Medarbejdere, der normalt undersøger prøver, ser nu flere hundrede patienter, som skal testes for coronavirus. Læs beretning fra afdelingsledelsen her.

Vent...

​Ny Podeklinik: "Der står overlæger, bioanalytikere, yngre læger, molekylærbiologer, kemikere og administrativt personale side om side og arbejder i Podeklinikken. Der er skabt et sammenhold på tværs af afdelinger og faggrupper. Der bliver knoklet, smilet, forklaret, løbet, svaret telefoner, podet, grinet, vrisset, snakket og skabt bånd på kryds og tværs.", fortæller Lise Bødker (tv.) og Bettina Filtenborg-Barnkob. 

Af Bettina Filtenborg-Barnkob, ledende overlæge og Lise Bødker, ledende bioanalytiker i Patologiafdelingen

Torsdag d. 27. marts ringede vores kontaktvicedirektør: "Jeg kommer lige forbi." Det gjorde han 10 minutter senere. Kort efter ca. kl. 12.45 gik vi rundt i Undervisnings- og Uddannelsesbygningen og så på 3 helt tomme lokaler.

Vi var lige blevet ansvarlige for Hvidovre Hospitals nye Podeklinik, som vi skulle organisere, bemande og lede. "Hvad skal I bruge?" spurgte han - og så var vi i gang.

Der blev bygget, fyldt udstyr op, rengjort, hentet og opsat it-apparatur, og alt muligt andet henover aftenen, natten og morgenen, sådan at Podeklinikken kunne stå klar næste dag kl. 8.00.

Fra operationspræparater til svælgpodning

Dagen efter kl. 9.00 stod en gruppe medarbejderne klar til at modtage undervisning i at iføre sig værnemidler og foretage svælgpodning.  De skulle fra kl. 12 modtage, registrere og pode patienter med symptomer på coronavirus. Arbejdsopgaver, der ligger langt fra deres hverdag på en patologiafdeling, hvor vi vanligvis tager os af store og små prøver og operationspræparater, for at finde ud af, om der er kræft, eller forstadier til dette. Vi har ikke patienter på en patologiafdeling, og nu skulle vi til at tage os af flere hundrede.

Medarbejderne var klar, de stillede op, de gik ind i opgaven med energi, gå-på-mod og en vilje til at ville hjælpe og til at ville lykkes. Vi valgte et koordinatorteam til at stå for driften af Podeklinikken. Det viste sig at være en rigtig god beslutning. Koordinatorteamet bestående af en overlæge, en bioanalytiker og en molekylærbiolog tog fat med det samme for at få arbejdsgange, sammenhold og effektivitet til at fungere, så hurtigt som muligt.

Kl. 12 var vi klar, men det var teknologien ikke. Efter timers utålmodig venten kunne vi kl. ca. 14.15 ringe til den første patient. Første dag nåede vi 14 podninger. Vi var stolte, trætte og meget bevidste om, at vi skulle have mange flere podninger igennem for at komme i mål.

Podning gennem vinduet

Vi opfandt vores eget koncept med "walk-thru-podevinduer". Herved fik vi mulighed for at pode et stort antal patienter på kort tid, det er mere sikkert for både patienter og medarbejdere - og som et ekstra plus bruger vi færre værnemidler. 

Vi besluttede, at de medarbejdere, der havde ønsket at deltage, var dem der udgjorde "kernen" i bemandingen. Ildsjæle med en stor vilje og nysgerrighed, som i den grad har båret dette, knoklet, fundet løsninger i arbejdsgange og som brænder for at få det til at lykkes. Der står nu overlæger, bioanalytikere, yngre læger, molekylærbiologer, kemikere og administrativt personale side om side og arbejder i Podeklinikken. De kommer fra Patologiafdelingen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Børneafdelingen og Fertilitetsklinikken. Der er skabt et sammenhold på tværs af afdelinger og faggrupper. Der bliver knoklet, smilet, forklaret, løbet, svaret telefoner, podet, grinet, vrisset, snakket og skabt bånd på kryds og tværs.

De har løftet en kæmpe opgave, vi er nået fra de 14 podninger den første fredag, til en uge senere at ligge på 4-500 podninger om dagen. Vi har lært så utrolig meget om patienter, opbygning af en klinik, drift, call-centre, printere og meget, meget mere, men mest af alt om os selv og hinanden.

Tak til alle medarbejdere, der hver dag stiller op og løfter opgaven i Podeklinikken, det er en fornøjelse og et privilegie, at være en del af det og af os.

De bedste hilsner afdelingsledelsen på Podeklinikken - Lise og Bettina  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor