Fra 1900 til 4000 COVID-19 prøver i døgnet

Ny analysemaskiner sætter fart på croronaprøverne i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, fortæller ledende bioanalytiker Susanne Pedersen.

Amager og Hvidovre Hospital vil snart kunne levere dobbelt så mange COVID-19-prøver i døgnet som hidtil. Automatisering er kodeordet, når Amager og Hvidovre Hospital lige nu udvider sin testkapacitet . 

”De nye maskiner giver hurtigere svar og giver mindre manuelt arbejde til bioanalytikerne,” fortæller ledende bioanalytiker i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Susanne Pedersen. 

Hun vurderer ud fra de foreløbige testkørsler, at afdelingen med de nye maskiner kan aflæse 4000 COVID-19-prøver i døgnet. Hidtil har afdelingen leveret 1900 antal prøvesvar i døgnet. 

Således giver øget testkapacitet med nye maskiner en ekstra fordel, også hvis en mulig ny bølge af coronavirus skaber behov for endnu flere analyser.

Mindre manuelt arbejde

Antallet af prøver er kun en af fordelene ved udbygningen. Mindre manuelt arbejde nedsætter risikoen for arbejdsskader for medarbejderne –og bedre kvalitet og ensartethed i COVID-19-prøverne. 

Fx har bioanalytikerne hidtil skruet låg af og på de knap 100 prøver, der kan være i hver bakke, inden den bliver placeret i maskinen. Den forbehandling bliver automatiseret med de nye maskiner, forklarer Susanne Pedersen.

I grove træk er teknikken i de nye maskiner lig den hidtidige. Også de nye maskiner anvender den såkaldte PCR-teknik, en test, der påviser arvemateriale (RNA) i prøven. 

De nye maskiner er også værdifulde efter COVID-19

Trykket på de store maskiner er stor midt i en pandemi, hvor der også skal testes for mutationer af virus. Men det nyindkøbte udstyr bliver også nyttigt, når smittetrykket har lagt sig. 

Maskinerne kan også teste for eksempelvis klamydia, multiresistente bakterier, luftvejsvirus og udredning af diarre. 

”Vi er blevet mere robuste og har fået et backup,” siger Susanne Pedersen. Maskinerne er i drift inden for de næste par uger. 

Anderledes tilgang til indkøb

Indkøbsstrategien omkring de nye maskiner er lidt anderledes end normalt. Hvidovre Hospitals Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har samarbejdet tæt med landets øvrige mikrobiologiske afdelinger og Danske Regioner. Normalt køber man stort ind af de samme varer på tværs af regionerne. 

”Vi har denne gang valgt at købe ind på en lidt anderledes måde. De forskellige regioner har købt ind hos forskelligere udbydere og således ikke lagt alle æg i samme kurv,” forklarer Susanne Pedersen med henvisning til den mangel på udstyr, der også har præget dele af den globale coronakrise.

> Robustgørelse af teststrategi
Redaktør