Fortov ved Indgang Vest spærres

De 100 meter fortov, som går langs byggepladsen på Kettegård Alle, afspærres fra 20. juni til 1. august. Gående skal i perioden benytte det modsatte fortov.
Vent...

​​​​Fra mandag d. 20. juni bliver fortovsstrækningen fra Indgang Vest til lyskrydset på Kettegård Alle afspærret, da fortovet skal integreres med hospitalets nye forplads. Det betyder bl.a. at der skal etableres nyt fortov og flere muligheder for cykelparkering.

​Afspærringen betyder, at gående på denne strækning i perioden skal krydse vejen og benytte fortovet på den anden side.

​​​​Der vil i perioden bli​​ve etableret bump på vejen, og der vil blive skiltet til bilister, at der er krydsende fodgængere. Begge tiltag for at få bilisterne på strækningen til at sænke farten og dermed give de krydsende fodgængere bedre mulighed for trygt at kunne gå over vejen.

Cykelparkering ​afsp​ærres mi​dlertidig

Ved Indgang Vest er der i dag cykelstativer på begge sider af indgangen, men når fortovet afspærres, vil cykelstativerne på venstre side af indgangen (ud mod byggepladsen) blive inddraget. Der vil i perioden blive etableret ekstra midlertidige cykelstativer på højre side.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor