Forskningsdag 2018

​Fra akutte CT-scanninger til risikovillighed. Knap 300 hørte oplæg fra hospitalets forskere. Se abstracts, prisvindere og billeder fra dagen her. 

Fredag den 13. april blev der afholdt Forskningsdag 2018 på Amager og Hvidovre Hospital. 

Se program, abstractsamling mv. fra Forskningsdagen 2018. 

Forskningsdag 2018 Magasin.pdf

Vicedirektør Janne Elsborg bød velkommen til Forskningsdagen.Vicedirektør Janne Elsborg bød velkommen til Forskningsdagen.


"Akut CT-scanning" var titlen på Forskningsdagens første oplæg, som blev holdt af overlæge Peter Sommer Ulriksen og ph.d. studerende Mia Pries-Heje, begge fra Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed. 

Årets Lorenzen-forelæsning blev holdt af professor Anders Troelsen, Ortopædkirurgisk Afdeling. Han fik efter forelæsningen overrakt en buket blomster af forskningschef Ove Andersen. 


Professor Henrik Løvendal Jørgensen og ph.d. studerende Debbie Norring-Agerskov, Klinisk Biokemisk Afdeling, holdt oplægget "Biokemiske markører og andre prædikatorer for mortalitet hos hoftefrakturpatienter".
 


Professor Ove Andersen og ph. d. studerende Line Jee Hartmann Rasmussen holdt sammen oplæg om "Prognostiske biomarkører til vurdering af akutte patienter", et projekt lavet i et samarbejde mellem Akutmodtagelsen og Klinisk Forskningscenter.Efter frokostpause og poster walks holdt overlæge Nicolai Bang Foss og ph.d. studerende Marianne Agerskov, Anæstesiologisk Afdeling, oplægget "Akutkirurgi".


5 x 5 min. forskningspitch

De fem pitchere var:

Allan Lohse, Funktions- og Billeddagnostisk Enhed, med oplægget "Presupplementary Motor Area Controls Risk Taking Behaviour Exclusively in Novel Situations".

Christina Therkildsen, Klinisk Forskningscenter, med oplægget "New Treatment Possibilities for Lynch syndrome-associated cancer?".

Line Due Christensen, Klinisk Forskningscenter, med oplægget Physicians' Non-Uniform Approach to Prescribing Drugs to Older Patients – A Qualitative Study.

Ingrid Maria Cecilia Rubin, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, med oplægget "A prolonged five-year hospital outbreak of MRSA with most patientens first identified in the community".

Maria Saur Svane, Medicinsk Enhed, Endokrinologi, med oplægget "Diverging glucose handling and gut-islet cross talk after Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy".

Og vinderne er ...

Hen mod afslutningen på Forskningsdagen var det tid til annoncering af vinderne af forskningspitch og posterkonkurrencen.

Vinder af de 5 min. forskningspitch blev Allan Lohse, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed.

Vinder af posterkonkurrencen blev Merete B. Christensen, Medicinsk Enhed, endokrinologisk afdeling, med posteren "Glycemic variability and hypoglycemica in relation to C-peptide levels in insulin-treated type 2 diabetes" 

Posters og abstracts

Der var i alt indsendt 84 abstracts og 59 posters til Forskningsdagen. Redaktør