Forskningschef Ove Andersen har fået doktorgrad

​​Efter 16 års arbejde forsvarede forskningschef Ove Andersen i september sin doktorafhandling.

Der var fyldt op i auditoriet, da Ove Andersen, forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, skulle forsvare sin doktorafhandling. Kollegaer, studerende og et par vicedirektører var blandt de mange tilhørere.

Ritualet blev indledt af Ove Andersen selv, som på en halv time gennemgik de 16 års arbejde, som ligger til grund for doktorafhandlingen. Herefter udfordrede de tre medlemmer af bedømmelsesudvalget enkeltvis hans resultater, metode og de 16 års arbejde gennem spørgsmål og livlig diskussion.

Efter tre timers diskussion i plenum modtog Ove Andersen håndtryk, klapsalve og retten til at kalde sig dr.med. – den højeste akademiske grad.

Ove Andersen begyndte sin afhandling tilbage i 1999 lige efter at det første gang blev slået fast, at HIV medicin muligvis kunne påvirke stofskiftet. Herefter startede et langt forløb af undersøgelser, og i 2010 begyndte han at sammenskrive afhandlingen.

"Den blev flere gange lagt i skrivebordsskuffen, fordi jeg havde andre arbejdsopgaver, jeg prioriterede højere", forklarer Ove Andersen, som først fik afleveret sin afhandling i vinteren 2015.

"For mig har det vigtigste været, at de resultater vi har publiceret, senere er blevet eftervist i andre og større studier", fortæller Ove Andersen.


Ove Andersen takker bedømmelsesudvalget for deres diskussion og bedømmelse.

Hvad handler doktorafhandlingen om?

Med titlen "A characterization of low-grade inflammation and metabolic complications in HIV-infected patients" kan det være svært for lægmænd, at forstå afhandlingens indhold. Men kort sagt beskriver den de stofskifteproblemer og betændelsestilstande, der kan opstå hos HIV-positive patienter.

"Resultaterne i afhandlingen viser, at HIV-smittede har en øget risiko for at få en form for type 2 diabetes og hjertekarsygdom", forklarer Ove Andersen.


Bedømmelsesudvalget bestod af:
  • Professor Henning Beck-Nielsen, Odense Universitetshospital
  • Professor Lars Østergaard, Århus Universitetshospital
  • Professor Thomas Mandrup-Poulsen, Københavns Universitet
Redaktør