Forskning til gavn for mange sygeplejersker

​200 sygeplejersker blev klogere på det sygeplejefaglige forsknings- og udviklingsarbejde på AHH’s Sygeplejesymposium 2017.

Vent...

​Hvordan oplever patienterne at være afklædt på operationsstuen, hvordan håndterer vi bedst patienter uden appetit, og kan ammeperioden forlænges gennem mundstimulation? 

Det var temaerne for nogle af de sygeplejefaglige forsknings- udviklingsprojekter på Sygeplejesymposium 2017, som deltagerne kunne lade sig inspirere af torsdag den 5. oktober 2017. Programmet var fyldt med oplæg og posterpræsentationer, som blandt andet havde til formål at sætte sygeplejefaglig viden og sygeplejens identitet på dagsordenen:

”Det er en fornøjelse at byde velkommen til en faglig dag, hvor vi har mulighed for at dele viden og erfaring og blive inspireret til en fortsat udvikling af den sygeplejefaglige kvalitet.  Med hospitalets overordnede strategi ”Sygeplejens identitet’ har vi en klar retning for vores ambition”, sagde vicedirektør Janne Elsborg Larsen, da hun indledte symposiet.

Ny og håndgribelig viden

Sygeplejerske Bolette Sejersen Lund fra Ortopædkirurgisk Ambulatorium var en af de tre vindere af postersessionen, hvor hun præsenterede en poster om sit igangværende projekt. Hun er sammen med sin kollega Trine Storm i gang med at undersøge og evaluere, om telefoniske samtaler med forældre til nyfødte børn med hofteledsdysplasi kan skabe større tryghed og bedre hvile for de nybagte forældre efter hjemkomsten.

Bolette Sejersen Lund fik stort udbytte af de faglige oplæg:

”Jeg synes Pia Søes oplæg om ernæring i sygeplejen var enormt spændende. Vi kender alle sammen til patienter, der ikke vil spise, og Pia præsenterede nogle håndgribelige og konkrete teknikker, man som sygeplejerske kan overtage med det samme. Jeg kan godt lide blandingen af teoretiske oplæg, der sætter tankerne i gang, og de helt praktiske oplæg og posters, som giver én nogle nye redskaber i det daglige arbejde”, fortæller Bolette Sejersen Lund. 

Må gerne udvides næste år

Sygeplejerske Helle Susanne Pollas, der er klinisk underviser i Akutmodtagelsen præsenterede i sin poster afdelingens gode erfaringer med at afholde indledende workshops om personlig hygiejne for uddannelsessøgende. Målet er at give alle uddannelsessøgende basal viden og færdigheder i hygiejne inden de starter klinikperioden i Akutmodtagelsen. 

”Jeg synes oplæggene og posterne formår at få forskningen ned på jorden og komme med nogle gode håndgribelige råd, som rigtig mange sygeplejersker på hospitalet kan få gavn af. Jeg håber dog, at flere basissygeplejersker får mulighed for at deltage i sygeplejesymposiet næste år,”  siger Helle Susanne Pollas.

Se billeder fra dagen her:

Sygeplejesymposiets planlægningsgruppe bestod af:

  • Forskningskonsulent Vibeke Nørholm, Klinisk Forskningscenter
  • Klinisk forsker Anne Brødsgaard, Børneafdelingen
  • Sygeplejerske Mie Østergaard Holm, Medicinsk Afdeling, Glostrup
  • Afdelingssygeplejerske Gitte Kammersgård, Ortopædkirurgisk Afdeling
  • Sygeplejerske Lise Thorsen, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
  • Klinisk sygeplejespecialist Ann Sophie Nielsen, Gastroenheden
  • Klinisk sygeplejespecialist Annette Madsen, Medicinsk Afdeling, Amager
  • Forskningsadministrator Henriette Møller, Klinisk Forskningscenter


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor