Forskning er også for sygeplejersker

​Ny pulje til forskning i klinisk sygepleje på Amager og Hvidovre Hospital. Søg inden 15. maj. 

Af Henriette Møller, forskningsadministrator

Når man siger klinisk forskning, er der nok mange, der umiddelbart tænker, at det er noget, læger beskæftiger sig med. Men det er kun den halve sandhed, for også flere andre faggrupper, herunder sygeplejersker, forsker på Amager og Hvidovre Hospital.

​Pulje til forskning i klinisk sygepleje

Direktionen har sat forskning i klinisk sygepleje på dagsordenen bl.a. ved at etablere "Strategisk pulje til forskning i sygepleje for sygeplejersker på Amager og Hvidovre Hospital 2015-2020". 

Puljen uddeles til projekter, der er forankret i klinisk praksis på hospitalet og tager udgangspunkt i "Strategi for forskning i klinisk sygepleje 2015-2020". 

Se strategien her (pdf)

Ifølge forskningskonsulent Vibeke Nørholm og lektor Anne Brødsgaard, seniorforsker i Børneafdelingen, er baggrunden for, at man aktivt prioriterer forskningen på AHH blandt andet, at projektet "Sygeplejens identitet" blev sat i gang i 2013.

"En af visionerne er, at sygeplejen i øget omfang skal hvile på et evidensbaseret grundlag, hvor forskning er en naturlig del af sygeplejen - både i de enkelte specialer og på tværs af afdelinger og matrikler", pointerer Vibeke Nørholm og Anne Brødsgaard. "Det er hensigten, at alle kliniske områder udvikler en forskningskultur i sygeplejen, så vi også her får ny viden og høj faglighed til gavn for patienterne", fortæller de.

​Hvem kan søge?

Sygeplejersker med kandidatuddannelse kan søge støtte til ph.d.-forberedelsesstipendium og fondsansøgning, og sygeplejersker med en ph.d. kan søge støtte til post doc-stipendium og seniorforskeransættelse. I et mindre omfang kan man også søge midler til andre formål relateret til forskningsstrategien.

Puljen kan bidrage til at nå målet i strategien om, at alle kliniske afdelinger skal have mindst en sygeplejefaglig ph.d.-studerende inden 2020, og at der skal etableres forskningsenheder med forskerkvalificerede sygeplejersker ansat.

I januar 2016 er der uddelt 440.848 kr. fra puljen til 4 sygeplejersker, ph.d.-forberedelsesstipendium og fondsansøgninger.

​Næste ansøgningsfrist til puljen er den 15. maj 2016. 

Læs mere om puljen her. 

Sygeplejersker, der er i gang med forskningsprojekter, kan desuden søge AHH’s almindelige forskningsmidler og Region Hovedstadens forskningspulje.

Redaktør