​Patienter på Hvidovre Hospital kan besvare spørgeskemaet på standere, som bliver sat op på de fleste afdelinger. Foto: Hvidovre Hospital. 

Fik du en god behandling?

​Det kan patienterne nu svare på, allerede på vej ud af hospitalsdøren. 

​Af Malene Markussen, kommunikationsmedarbejder

Med det nye værktøj Patientfeedback kan alle afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital snart få løbende respons fra patienterne, lige når de forlader hospitalet efter en indlæggelse eller et ambulant besøg.

Værktøjet til de løbende tilfredshedsmålinger er et kort spørgeskema, som patienterne udfylder på de mørkeblå standere med indbygget iPad, som bliver sat op på de fleste afsnit. På den måde kan de enkelte afsnit spørge patienterne, om de f.eks. er blevet informeret godt nok om årsager til ventetid eller om de kan mærke, at de ansatte har fokus på takt og tone. 

Obligatoriske og valgfri spørgsmål

I spørgeskemaet er der tre obligatoriske spørgsmål, som er fælles for alle afsnit. Derudover vælger hvert afsnit yderligere to spørgsmål, som er relevante for netop det afsnit. På den måde kan man få feedback på en konkret indsats. 
”Nu kommer vi til at få hurtigt svar på, om de ting vi gør, virker for patienterne. Med de løbende målinger får vi mere tidstro data, og det giver god mening, når man kan koble data til noget, der er foregået kort tid forinden og måske stadig foregår”, siger vicedirektør Peder Mogensen. 

​Et godt fingerpeg

Infektionsmedicinsk Afdeling er en af de første afdelinger, der skal i gang med Patientfeedback på Hvidovre Hospital. Her ser ledende oversygeplejerske Helle Ingmer frem til at komme i gang med målingerne. 

”Det kan blive meget relevant, hvis vi kan få patienterne til at svare, for det kan jo give os et godt fingerpeg om, hvad vi gør rigtigt, og hvad vi kan forbedre”.  
Afdelingen vælger at afprøve forskellige spørgsmål i sengeafsnit og ambulatorium. 
”I vores sengeafsnit har vi for tiden en indsats om udlevering af skriftlig information til patienterne, så det vil være oplagt for os at spørge ind til, om den indsats har en effekt”, siger Helle Ingmer. 

Et supplement til LUP

Med Patientfeedback kan man løbende følge udviklingen i patienternes tilfredshed på både hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau. 

”De løbende målinger er mere operationelle end den store, landsdækkende LUP, fordi vi kan aflæse svar på vores indsats fra dag til dag. Så jeg ser dem som et godt supplement til LUP’en”, vicedirektør Peder Mogensen.

De løbende tilfredshedsmålinger bliver sat i værk på Amager og Hvidovre Hospital som et regionalt pilotprojekt. Baggrunden er, at Region Hovedstaden ønsker at måle borgernes tilfredshed med de ydelser, de modtager i regionen. Det sker som led i regionens implementering af driftsmålsstyring og strategiske fokus på patienternes oplevelser.   

5 spørgsmål

Der er tre obligatoriske og to valgfri spørgsmål i spørgeskemaet.De tre obligatoriske spørgsmål, som er fastsat af regionen, er:

• Var personalet på afdelingen venligt og imødekommende?
• Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din behandling?​
• Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?

Derudover vælger hvert afsnit to spørgsmål fra en liste med mere end 100 forskellige spørgsmål. 

Organisering 

Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse er tovholder på projektet. Hvert hospital har en ansvarlig, som understøtter implementeringen af de løbende tilfredshedsmålinger i samarbejde med projektlederen i Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Derudover har hver afdeling på hospitalet en afdelingsansvarlig, som skal oplære og understøtte medarbejderne på de enkelte afsnit i løbende at indsamle feedback fra patienterne.    

Redaktør