Færre æg - flere børn

Fertilitetsbehandlingen på Hvidovre Hospital har gennemgået en stor udvikling de seneste år. Her har man gjort behandlingen mere sikker, reduceret risikoen for at få tvillinger uden at det er gået ud over graviditetschancerne.

Flere og flere kvinder har brug for assistance, når familien skal forøges. Hvert tiende barn, der kommer til verden i dagens Danmark, bliver født med hjælp fra lægevidenskaben. På Hvidovre Hospital har man gennem de seneste år arbejdet for at gøre fertilitetsbehandlingen mere effektiv og sikker. 

Ny måde at nedfryse på

I forbindelse med fertilitetsbehandling stimulerer man kvinden til at danne flere æg ad gangen. Disse æg bliver så taget ud og befrugtet i laboratoriet. Det bedste befrugtede æg bliver efterfølgende lagt tilbage i kvinden. Overskydende gode befrugtede æg bliver frosset ned.

Og det er blandt andet nedfrysningsmetoden af æggene, som har gjort en stor forskel. Metoden betyder, at man kan vente dobbelt så længe som tidligere med at fryse æggene ned. Det gør det muligt for personalet at se, hvilke æg der udvikler sig bedst og virker sundest.

”Flere af vores æg overlever, og chancen for at blive gravid er blevet større. For fem år siden blev kvinder gravide ved cirka 16 procent af fertilitetsbehandlingerne med optøede æg. Det tal ligger nu på omkring 22 procent til trods for at vi lægger færre æg op ad gangen,” fortæller Anne Zedeler, som er leder af laboratoriet på Hvidovre Hospitals fertilitetsafdeling.

Den nye nedfrysningsmetode medfører også, at nedfrysningen foregår markant hurtigere, hvilket betyder, at der ikke opstår skadelige iskrystaller i æggene.
 ”Man kan se på æggene, som de ligger nu, at de er friske og flotte. Ved den tidligere nedfrysning kunne de godt se lidt slidte ud på grund af iskrystallerne, men i dag har vi friskere og bedre æg,” siger Anne Zedeler.​

Færre tvillinger

Et andet vigtigt fremskridt er det stærkt reducerede antal af tvillingefødsler. For bare nogle få år siden resulterede cirka 20 procent af alle fødsel efter fertilitetsbehandlinger i tvillinger.  Med den nye nedfrysningsmetode ligger det tal nu under fem procent. 

 ”Det er positivt, for tvillingefødsler indebærer langt større risiko for både mor og børnene, som fx kan blive født for tidligt eller med sygdomme,” siger Anne Zedeler. 
Hun forklarer, at faldet i antallet af tvillingefødsler skyldes, at man er begyndt kun at lægge ét æg op ad gangen og nedfryse eventuelt overskydende æg. Tidligere ville man ofte lægge to æg op i kvinden, da resultaterne med de optøede æg ikke var så gode som nu.

 ”Fordi vi er blevet i stand til at fryse sundere æg og se, hvilke æg der er bedst, behøver vi ikke lægge mere end ét æg op. Det er både positivt, fordi det altså minimerer risikoen for tvillinger, men også fordi det gør det muligt at nedfryse og gemme de andre æg – enten til endnu et forsøg eller til et senere tidspunkt, hvor man måske har en lillebror eller -søster i tankerne,” siger Anne Zedeler.

Fertilitetsklinikken er netop ved at starte et nyt stort forskningsprojekt, hvor det undersøges, om det er endnu bedre at fryse alle de gode befrugtede æg ned og ikke lægge et æg tilbage i kvinden med det samme. 
”Jeg tror måske, at det bliver fremtiden,”  slutter Anne Zedeler.​​
Redaktør