Et flertal i regionsrådet har indgået en aftale om regionens samlede budget

​Et bredt flertal er enige om at spare og omprioritere for 400 mio. kr.​

Udgangspunktet for budgettet er en stram økonomiaftale med regeringen, der betyder besparelser på 400 mio. kr. Derudover har hospitalerne valgt at omstille for yderligere. 240 mio. kr. på egne budgetter for at polstre​ sig til fremtidige udfordringer. ​

Besparelsesforlag prioriteret af politikerne

Hospitaler, virksomheder og centre har gennem sommeren været i gennem forskellige processer for at finde forslag til besparelser, der så har været i høring i MED-udvalgene, og forslagene indgik i administrationens budgetforslag til regionsrådet. Prioriteringen af de forslag er en del af den budgetaftale, som Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance indgik mandag aften.


”Det har ikke været let. Den stramme økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen har givet os et vanskeligt udgangspunkt. Vi har skullet finde besparelser for et historisk stort beløb i Region Hovedstaden, og derfor glæder det mig, at partier fra venstre mod højre har taget ansvaret på sig og gennemført besparelser, som rammer færrest mulige mennesker”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

”Det er altid svært, når man skal finde besparelsesforslag. Men jeg synes, at både forslagene fra hospitaler, virksomheder og centre, og høringssvarene fra MED-udvalgene har været rigtig gode og afbalancerede. For godt nok skal vi spare, men vi skal gøre det fornuftigt, så vi stadig har et stærkt sundhedsvæsen,” siger Hjalte Aaberg, regionsdirektør.

Opsigelser

Aftalen betyder, at der vil ske opsigelser. I spareforslagene er der lagt op til at nedlægge 900 stillinger. Hvor mange opsigelser der i sidste ende kommer på tale 
er ikke muligt at sige endnu, men det forventes at være langt færre end 900.

Regionens politikere ønsket at give hospitalerne længere tid til at gennemføre besparelserne og f.eks. underøge hvor meget der kan løses med naturlig afgang. Der kan også komme flere midler til sundhedsområdet i løbet af året, f.eks. i forbindelse med udmøntning af regionale og lokale puljer og finanslovforhandlingerne.

”Hospitalerne har gjort deres bedste for at minimere besparelser tæt på patienterne, og skåne medarbejderne mest muligt. Når vi alligevel bliver nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere, så er det selvfølgelig trist. Vi er en ansvarlig arbejdsplads, og alle regler og principper vil selvfølgelig blive fulgt,” siger Hjalte Aaberg:

Regionens ordning for opsagte medarbejdere – RegionH Match vil hjælpe med 
rådgivning, jobsøgningskurser og midler til efteruddannelse. Medarbejdere i ordningen får også fortrinsret til jobsamtaler på ledige stillinger i regionen.

Nedlagte senge

Som led i aftalen bliver der lukket 38 medicinske senge, men færre end foreslået, idet politikerne har valgt at lukke 10 og ikke 16 senge på Amager og Hvidovre Hospital.

En del af sengelukningerne er naturlig tilpasning, fordi patienter udskrives hurtigere og behandles ambulant. Men det vil også betyde, at der er en mindre buffer ved spidsbelastninger.

Visse besparelsesforslag er taget af bordet eller ændret
Udover de færre sengelukninger på Amager og Hvidovre er flere spareforslag taget af bordet eller ændret, eksempelvis:

 • De to lukningstruede akutklinikker på Frederiksberg og i Helsingør bliver holdt åbne, dog med kortere åbningstider. 
 • Psykiatrien i Region Hovedstaden bevarer antallet af senge. Herunder etableres der 8 nye brugerstyrede senge og 7 åbne senge.
 • Der lukkes færre medicinske senge på Amager Hvidovre Hospital (der lukkes 10 i stedet for de planlagte 16 senge).
 • Ernæringsenheden på Rigshospitalet undgår besparelser på 4. mio. kroner.

Udvikling på trods af sparetider

Sophie Hæstorp Andersen understreger, at partierne bag budgetaftalen har et stærkt ønske om at holde udviklingen i regionen i gang.

”Vi er nødt til at spare. Men som politikere må vi også se fremad og pege på de steder, hvor vi kan udvikle et mere menneskeligt sundhedsvæsen, og ikke bare halse efter regeringens stramme økonomiaftaler og produktivitetskrav. F.eks. vil vi skrue op for ambitionerne for det forsøg, som vi startede sidste år, hvor vi satte Bornholms Hospital fri for den såkaldte takststyring. I år gør vi det også på et højtspecialiseret område, og sætter Hjertecenteret på Rigshospitalet fri,” siger Sophie Hæstorp Andersen og tilføjer:

”Det gør vi, fordi vi insisterer på et større fokus på de ting, som skaber værdi for det enkelte menneske, f.eks. ved at vi letter arbejdsgange og kontroller, så det hårdtarbejdende personale får mere tid til patienterne. Det er den udvikling, vi gerne vil understøtte med budgettet. Og det er samme årsag til, at vi vælger at holde hånden under de store projekter, som allerede er på tapetet”.

De store projekter er: 
 • Sundhedsplatformen
 • Hospitalsbyggerier
 • Renovering af de gamle hospitaler
 • Bedre it-netværk
 • Nyt Steno Diabetescenter
 • Etablering af BørneRiget
 • Oprettelsen af Udviklingshospital Bornholm
”Der er ingen tvivl om, at det er stramt nu og vil være det i fremtiden. Det har vi efterhånden vænnet os til. Men dette års budget peger i høj grad også fremad, for vi har rigtig mange store projekter i gang. Projekter som også er med til at lette økonomien i fremtiden og give mere tid til patienterne på sigt,” siger Hjalte Aaberg.

Processen omkring budgetlægningen​
Budgetforslaget fra administrationen skal nu ændres, så det indeholder de prioriteringer, som partierne bag budgetaftalen har aftalt. Det endelige budget vedtages formelt på regionsrådsmødet den 20. september.

Redaktør