En million kroner ekstra til udvikling og uddannelse på Amager og Hvidovre Hospital

​​Fire projekter inden for billeddiagnostik, børnesygepleje, kardiologi og lungemedicin får støtte i 2022. Alle projekter er ​initiativer, som kommer fra afdelingerne selv.​

Vent...
​​​Det tager 1 minut at læse denne artikel

Amager og Hvidovre Hospital var flot repræsenteret, da Uddannelsesfagligt Råd (UFR) i Region Hovedstaden for nylig uddelte økonomisk støtte til kliniske projekter for 2022. Fire afdelinger modtog til sammen omkring en million kroner til at udvikle projekter, de selv har ansøgt om støtte til fra UFR.

"Vi har i år været ekstra opmærksomme på, at vi gerne vil benytte os af denne mulighed for at søge om midler til de mange gode ideer, der er her på hospitalet. Det har været nogle kvalificerede ansøgninger, der er kommet fra flere afdelinger og det glæder mig, at vi har været i stand til, ofte sammen med andre samarbejdspartnere, at få midler til at realisere disse ideer," siger vicedirektør Tina Holm Nielsen.​

Ud af et samlet budget i 2022 på 2.294.000 kr. i hele Region Hovedstaden er der tildelt i alt 1.079.000 kr. til de fire projekter, hvor AHH er involveret. Det er altså knap halvdelen af det samlede budget. 

Fokus på bl.a. kompetenceudvikling i MR-scanning og sikkerhed i nye kliniske projekter. ​​

​​Afdelingens eget hjerteblod

Direktionen har ikke haft indflydelse på, hvilke afdelinger, specialer eller faggrupper, der søgte penge. HR og Uddannelse har til gengæld stået til rådighed med sparring omkring ansøgningerne.

”Udviklings- og uddannelsesprojekterne udgår fra afdelingerne selv, så de har afsæt i konkrete behov for udvikling af faglige kompetencer i den daglige praksis” fortæller udviklingskonsulent Annette Dalsgaard fra HR, Arbejdsmiljø og Uddannelse. ​
​​​
De fire støttede projekter er:
*Kompetenceudvikling i MR-scanning og sikkerhed v. Flemming R. Therkildsen (330.000 kr.)​
Mængden af indopererede implantater hos patienter vokser støt. Hvert element kræver en selvstændig sikkerhedsvurdering, således at det ikke interagerer med magnetfelter, hvilket kan give forbrændinger.​ Nyere MR-scannere har også højere feltstyrker, hvilket ligeledes udfordrer sikkerheden. Med kurser i MR-sikkerhed på tværs af regionen kan man højne sikkerheden for patienterne.

*​Sygeplejersker i børne og unge akutmodtagelsen v. Mette Juhl Foghmar (300.000 kr.)
Uddannelsesforløbet skal ruste sygeplejersker til de særlige udfordringer og krav, der stilles til klinisk personale i denne del af hospitalet. Tiltaget skal forbedre både tiltrækning og fastholdelse af sygeplejersker. ​ ​

*Virtuelle hjertepatientforløb v. Magnus T. Jensen (349.000 kr.)​ 
Hjerteområdet er et foregangsområde, hvad indførelse af video- og telemonitorering angår. Hjertemedicinsk Afdeling indfører virtuelle besøg, hvor fx faste kontroller er erstattet af egenmålinger i patientens hjem. Det er en forandringsproces, som kræver en vedholdende styring og projekthåndtering. Erfaringer med fokusområdet kan deles i andre af regionens hospitaler. 

*Identificering af lungemedicinske sygeplejerskers kernekompetencer ​v. Charlotte Sandau og Lea Hvidberg (100.000 kr.)
Dette projekt er formuleret af to sygeplejespecialister på hhv. AHH og Bispebjerg Hospital. En undersøgelse af lungemedicinske sygeplejerskers kernekompetencer skal udmunde i et forløb om kompetenceudvikling. Det endegyldige mål er at bidrage til mere sammenhængende patientforløb og øget sikkerhed.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor