En af verdens hyppigste sportsskader er blevet kortlagt

​​​Skader i lysken er en af de sportsskader man ved mindst om. Hvidovre Hospital og et idrætsmedicinsk center i Qatar har sammen kortlagt en del af skaderne.

Mange millioner sportsudøvere verden over oplever hver sæson problemer med lysken. Alene blandt fodboldspillere formodes antallet at være i størrelsesordenen 175 millioner. Og selvom lyskeskader – både akut opståede og dem som opstår over længere tid – er blandt de mest udbredte idrætsskader, er det en type skader, man ved meget lidt om. En lyskeskade har traditionelt set ofte bare været en lyskeskade – indtil nu i hvert fald.

Det lyder absurd, men indtil nu har lyskeskader været som en slags skadernes Bermuda-trekant.
Andreas Serner,  ph.d. studerende, Hvidovre Hospital

Skadernes Bermuda-trekant

Forskere fra Hvidovre Hospital har nemlig, i samarbejde med Aspetar center for idrætsmedicin i Qatar, lavet det største forskningsstudie af sin slags, hvor man har studeret mere end 150 tilfælde af akut opståede lyskeskader.

"Vi har kigget nærmere på skaderne og beskrevet dem i detaljer – altså hvor de sidder, hvordan de opstår osv. Det lyder absurd, men indtil nu har lyskeskader været som en slags skadernes Bermuda-trekant. Man har ikke rigtig beskrevet dem eller differentieret mellem dem. Det er ligesom bare røget ind under kategorien "en fiberskade i lysken", men der kan være stor forskel på, hvordan de opstår, og hvordan man behandler og forebygger dem," forklarer ph.d. studerende ved Hvidovre Hospitals Ortopædkirurgiske Afdeling, Andreas Serner som er en af forskningsprojektets bagmænd.

Genoptræning og forebyggelse

Han fortæller, at perspektiverne i at kortlægge lyskeskaderne er store – både når det gælder genoptræning og forebyggelse.

"Helt simpelt kan man jo sige, at en rigtig diagnose giver en bedre behandling. Så når vi nu har lavet en diagnoseoversigt, kan vi også lave standardiserede behandlingsforløb ud fra de enkelte former for skader. Dermed kan vi hurtigere få atleterne på højkant, og vi kan med større sikkerhed sige, hvor hurtigt de kan vende tilbage til deres sport," forklarer Andreas Serner og fortæller videre, at en del af projektet også er at se nærmere på, hvordan skaderne opstår, så man i højere grad kan forebygge dem.

"Vi kigger på video sammen med sportsudøveren bagefter, så de kan fortælle os præcis, hvornår skaden opstod. Vi kan se, at nogle skader opstår i forbindelse med et spark, nogle ved sprint og andre ved hurtige retningsskift. Derfor skal vi nu se på, om vi kan gå ind og træne de særlige muskelgrupper og bevægelser, så spillerne er bedre rustet til at klare disse specifikke situationer, som ofte medfører uventet høj belastning.

Skal bestå tests for at vende tilbage på banen

Andreas Serner og hans kolleger – som blandt andre inkluderer professor i ortopædkirurgi Per Hölmich og seniorforsker og idrætsfysioterapeut Kristian Thorborg, fra Hvidovre Hospital – har også skabt en række tests, som de skadede atleter skal kunne gennemføre, før de kan vende tilbage til deres vanlige træningsprogrammer. Det kan fx være tests inden for sprint, bevægelse eller retningsskift.

"Vi ser med lyskeskader, at mange atleter bliver skadede hurtigt igen, når spillerne vender tilbage til at spille på deres tidligere niveau. Mange af de længerevarende lyskeskader starter som akut opståede skader, som ikke er blevet behandlet ordentligt, og derfor bliver meget langvarige. Derfor har vi opstillet en række kriterier for, hvornår man kan vende tilbage til at træne på topplan, og de umiddelbare resultater ser meget lovende ud. Meget få af vores atleter oplever, at skaderne kommer igen, når de har bestået vores tests," siger han.

Andreas Serner håber, at man med kortlægningen af skaderne kombineret med videre forskning i forebyggelse kan reducere antallet af lyskeskader markant over de kommende år.


FAKTA om projektet og Qatar

Andreas Serner bedriver sin forskning i Qatar, fordi han der har unik adgang til en stor mængde fodboldspillere med akutte lyskeskader. Normalt ser man på sportsklinikker kun de få fodboldspillere, som ikke kan behandles af klubbernes egne læger. Derfor ser man kun få og spredte tilfælde. Men i Qatar har det idrætsmedicinske center Aspetar indgået en aftale med klubberne fra de fleste sportsgrene om, at alle spillere med lyskeskader bliver sendt til Aspetar, hvor de bliver tilset, får foretaget undersøgelser, MR-scanninger og ultralydsscanninger – ting som koster mange penge, men som er del af tilbuddet til idrætsudøvere i Qatar.

Redaktør