Efter kejsersnit: Dialogværktøj hjælper gravide med at tage stilling

​Patientinddragelse og indflydelse på egen behandling vinder frem på de danske hospitaler. Men reel inddragelse kræver viden og refleksion hos patienten. Hvidovre Hospital har udviklet et redskab, der skal hjælpe kvinder til at træffe valget mellem kejsersnit og normal fødsel.

Kejsersnit eller normal fødsel? Engang var det lægen, der egenhændigt tog beslutningen om, hvordan en kvinde skulle føde sit barn. Men de tider er forbi på de danske hospitalsgange og fødestuer.

"Alle undersøgelser viser, at kvinder der oplever, at de er blevet hørt og har haft indflydelse på deres fødsel generelt er langt mere tilfredse med forløbet og også opnår bedre resultater," siger Charlotte Wilken-Jensen, der er ledende overlæge ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital.

"Samtidig kan vi se, at patienten føler sig bedst inddraget, hvis de har en vis viden og har gjort sig refleksioner på forhånd. Vi har udviklet et 'beslutningsstøtteværktøj' som klæder patienten på til at blive inddraget, og det højner både inddragelsen og trygheden hos patienterne. Derfor håber vi meget, at konceptet bag kan udbredes til andre områder i fremtiden," siger Charlotte Wilken-Jensen. 

Nyt værktøj giver viden og dialog

Gravide, som har fået foretaget ét kejsersnit tidligere har en forhøjet risiko for komplikationer ved fødsel nummer to. Det drejer sig om ca. 7 % af alle fødsler i Danmark. Det er for at give disse kvinder viden og indsigt i fordele, ulemper og risici ved henholdsvis planlagt kejsersnit og vaginal fødsel, at Hvidovre Hospital har udviklet hjemmesiden 'efterkejsersnit.dk'.

Hjemmesiden leder den gravide gennem de forskellige stadier i beslutningsprocessen ved hjælp af inspirationvideoer, reflektionsøvelser og fakta. Hjemmesiden rummer fx små film med gravide, der fortæller om deres tanker, da de besluttede, hvordan de ville føde deres barn. Desuden opstiller siden de fordele og ulemper på en overskuelig måde og stiller en række spørgsmål, der kan hjælpe gravide og deres partnere til at reflektere over, hvordan de helst vil føde deres barn.

"Vi har tidligere oplevet, at mange kvinder simpelthen ikke kunne gennemskue konsekvenserne, og i stedet søgte efter en anbefaling fra en læge eller jordemoder om, hvordan de skulle føde deres barn. Men vi kan se at det skaber en langt mere kvalificeret og ligeværdig dialog, når kvinden og hendes partner har sat sig ind i området inden konsultationen," fortæller Charlotte Wilken-Jensen.

At der i det hele taget er behov for et beslutningsstøtteværktøj skyldes, at der ikke findes et entydigt svar på, hvilken fødselsmetode, der er den bedste for kvinder med ét tidligere kejsersnit, fortæller projektleder Rikke von Benzon Hollesen, der har været med til at udvikle redskabet.

"Både planlagt kejsersnit og normal fødsel kan fagligt set forsvares. Men det er meget individuelt, hvordan kvinder vurderer de forskellige risici, og hvilken fødselsmetode, de foretrækker. Samtidig oplever vi, at mange kvinder søger information hos bekendte og på nettetog det er ikke altid lige korrekt. Det er derfor, vi beslutningsværktøj stiller den mest evidensbaserede viden til rådighed," siger Rikke von Benzon Hollesen.

Brugerinddragelse er en national trend

Det er ikke kun på fødselsområdet, at patienterne i stigende grad bliver inddraget, når der skal træffes valg mellem to eller flere fagligt ligestillede behandlingsmetoder. Det er også en central problemstilling inden for fx knæoperationer, fedmeoperationer og på diabetes-området.

"Patientinddragelse og hele demokratiseringen af sundhedsvæsenet indebærer, at patienten i stigende grad bliver inddraget i valget af behandlingsmetode.  Det indebærer, at både læger og jordemødre ind i mellem kan føle sig udfordret på deres ekspertrolle, når en kvinde træffer et valg, som de er uenig i. Men hvis man reelt vil inddrage patienten, må man også ind i mellem leve med, at patienten træffer andre valg end man selv ville," siger Charlotte Wilken-Jensen.

 Beslutningsværktøjet 'Efterkejsersnit.dk' blev lanceret den 1. november 2017.

Fakta om beslutningsværktøjet 'Efterkejsersnit.dk

  • Beslutningsstøtteværktøj 'Efterkejsersnit.dk' er udviklet i et tæt samarbejde med gravide, nybagte mødre, fødselslæger og jordemødre og indeholder den nyeste evidensbaserede viden og en række personlige historier fra andre gravide.
  • I små film kan de besøgende spejle sig i andre gravide i samme situation, som fortæller om deres valg.
  • Hjemmesiden bliver fra 2018 også tilgængelig på engelsk, tyrkisk, urdu og arabisk.
  • Hjemmesiden blev lanceret den 1. november 2017 og er til rådighed for alle interesserede i landet.
  • Værktøjet er udviklet af Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital og er udviklet med støtte fra Satspuljemidlerne 2016.
Redaktør