"Det er naturligt for mig at træde ind i den her rolle"

​Kristina Petersen tiltræder i dag som ledende oversygeplejerske i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Efter ni år som klinisk sygeplejespecialist i afdelingen, glæder hun sig til at være med til at tage beslutningerne.

Ledende Oversygeplejerske Kristina Petersen, Gynækologisk- obstetrisk Afdeling

​"Kommer du ikke lige forbi mit kontor senere i dag?", blev Kristina Petersen spurgt af sin chef en dag for syv måneder siden.

"Når man bliver kaldt over til chefen på den måde, tænker man altid, "hvad nu". Og den samtale, vi havde, var da også det sidste, jeg havde forestillet mig," siger Kristina Petersen, som dengang var klinisk sygeplejespecialist i Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Samtalen handlede nemlig om, om hun ville være konstitueret ledende oversygeplejerske, mens daværende ledende oversygeplejerske Tina Holm Nielsen selv blev konstitueret som vicedirektør.

En hård ilddåb

Det ville Kristina Petersen gerne, og også familien var med på det. I starten regnede hun med at skulle holde skansen i fire måneder og derefter vende tilbage til sit egentlige job. Men ret hurtigt blev hun kastet ud i at være med til at effektuere afdelingens økonomiske genopretningsplan.

"Det var lidt specielt at være med til at formidle og udføre en plan, jeg ikke havde været med til at lægge, men det var tydeligt, at der lå gode overvejelser bag. En del af planen var jo at indføre ambulante fødsler for ukomplicerede 1. gangsfødende, hvilket jeg både fagligt og økonomisk synes er en rigtig god løsning, men det indledte jo en stor debat, og politikerne ændrede beslutningen," fortæller Kristina Petersen.

Også håndteringen af 2. bølge af COVID-19 trak veksler på afdelingen, fordi den skulle afgive sygeplejersker til beredskabet, men stadig være i fuld drift.

"Jeg stod derfor overfor flere vanskelige opgaver, men jeg oplevede, at jeg kunne bidrage med noget konstruktivt i det her ledelsesunivers," fortæller Kristina Petersen. Hun endte derfor med at søge stillingen, da det blev klart, at Tina Holm Nielsen skulle tiltræde som vicedirektør.

Udvikling hånd i hånd med drift og økonomi

Som klinisk sygeplejespecialist har Kristina Petersen i mange år arbejdet med udvikling og optimering uden ansvar for ledelse, daglig drift og økonomi. Det får hun nu, men de to spor går for hende hånd i hånd.

"Når jeg har arbejdet med udvikling, har jeg jo også tænkt i drift, arbejdsmiljø og sammenhængende patientforløb. Samtidig har jeg arbejdet tæt sammen med ledelsen og fået stor indsigt i, hvad det vil sige at være oversygeplejerske. Det, der måske kan være det svære som leder, er i altså noget af det, jeg kan i forvejen, så det er naturligt for mig at træde ind i den her rolle," siger Kristina Petersen.

Nu venter mere indsigt i driftsledelse og økonomi, og så glæder hun  sig til at fortsætte det tværfaglige samarbejde med den øvrige afdelingsledelse.

"Det er klart, at det er min rolle at have fokus på sygeplejen, men det er enormt vigtigt, at vi ikke i ledelsen skal sidde og gøre det til en kamparena. Vi er fælles om at sikre gode patientforløb, og vi er ledere for en fælles afdeling, som skal være et godt sted for alle at gå på arbejde i. Det er vi enige om," siger hun.

Nu skal det stå sin prøve

Selv om Kristina Petersen nu har været med i ledelsen i syv måneder, er hun ikke i tvivl om, at det først er i dag, hun "rigtigt" starter.

"Jeg har nok fået lidt længere line af kollegerne og har mødt en enorm opbakning fra medarbejderne i Gyn/Obs, men det er nu, det virkelig skal stå sin prøve. Nu har jeg taget et aktivt valg, og selv om jeg er sikker på, at jeg kan bevare det fundament, jeg har stået på hidtil, så kommer jeg jo fremover til også at tage mindre populære beslutninger," siger hun.

Men samtidig er det lige præcis beslutningerne, hun glæder sig til. Selv om hun i mange år har været tæt på ledelsen, har hun ikke været med, når beslutningerne skulle tages.

"Det har været interessant at kunne fortsætte og være med til at tage beslutningerne. Det er en af grundene til, at jeg vil det her, samtidig med, at det har været en utrolig lærerig tid at være konstitueret i, og jeg glæder mig til at fortsætte alt det arbejde, jeg har været med til de sidste syv måneder," siger hun.

CV Kristina Petersen

Arbejde:

 • 2021 - :               Ledende oversygeplejerske, Gyn-Obs, HVH
 • 2020-nu:            Konstitueret ledende oversygeplejerske, Gyn-Obs, HVH
 • 2012- 2020:      Klinisk sygeplejespecialist, Gyn-Obs, HVH
 • 2008-2012:       Klinisk sygeplejespecialist, Kard. afd, Roskilde Sygehus
 • 2007-2008:       Klinisk underviser, Hjertecentret, Rigshospitalet
 • 1998-2007:       Sygeplejerske, Hjertecentret, Rigshospitalet
 • 1998:                   Sygeplejerske, Voksenpsykiatrisk afdeling, Århus
 • 1997-1998:       Sygeplejerske, Socialpsykiatrisk døgninstitution, Århus
 • 1996-1997:       Sygeplejerske, Lungemee. afdeling, Gentofte Sygehus
 • 1996:                   Formand, Bestyrelsen i Sygeplejestudendes Landssammenslutning i Dansk Sygeplejeråd.

Uddannelse:

 • 2000-2007:        Cand.mag. Pædagogik og Psykologi, RUC
 • 1993-1996:        Sygeplejerske, Frederiksborg Amts Sygeplejeskole
 • Herudover diverse kurser som fx kvalitet og ledelse ved CBS, facilitatoruddannelse ved CAMES og projektlederuddannelse på Amager og Hvidovre Hospital.
Bor i Trekroner med sin familie.

Redaktør