Slut med børnesygdomme - cheflæge Klaus Børch går på pension

​Når august rinder ud, hænger cheflæge Klaus Børch kitlen på knagen for sidste gang efter en lang karriere indenfor pædiatrien. Han siger farvel – og goddag til pensionen – ved en reception den 29. august.​​​

Vent...

Som cheflæge for en børne- og ungeafdeling er det en fordel at kunne spænde vidt – inkl. at have sin barnlighed intakt. Det har i høj grad været kendetegnende for cheflæge Klaus Børch, som nu går på pension efter godt 15 år i afdelingsledelsen for Børne- og Ungeafdelingen – og tilsammen godt 23 år som pædiater på hospitalet.

Igennem årene har han taget imod Star Wars-gruppen Troopers for Charity, kørt i racerbil med de indlagte børn og iklædt sig rød kappe til fastelavn. Dette samtidig med, at han har haft ansvaret for diagnostik og behandling på en af landets største børne- og ungeafdelinger, været med til at oprette ungepanelet og til det årlige åbent hus vist rundt i den kommende neonatalafdeling i Center A – et område, han brænder særligt for.

Og endelig har Klaus Børch gentagne gange været talsperson i pressen om alt fra vintersyge børn, travlhed i afdelingen og de tungere sager, der desværre hører med, når man har ansvaret for behandlingen af tusindvis af børn om året: Forløb med tragisk udgang.

Se fotos fra Klaus Børchs tid som ledende overlæge/cheflæge nederst. 

Unge fik mere ansvar - og blev en del af pædiatrien

I 2017 var Klaus Børch sammen med daværende ledende oversygeplejerske Stine Fjelstervang indstillet til Region Hovedstadens lederpris. De var nomineret for tilblivelsen af ungepanelet samt afdelingens transitionsforløb for unge med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Nomineringen lagde bl.a. vægt på, at personalet havde fået mulighed for at drøfte initiativerne – herunder bekymringer ved at lade de unge have et større ansvar selv.

Ved siden af arbejdet i afdelingen har Klaus Børch bl.a. markeret sig i en periode som formand for Dansk Pædiatrisk Selskab. I jubilæumsskriftet i anledning af selskabets første 100 år skrev han som dengang ganske ny ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen om hans vision for pædiatriens udvikling:

"Flere børn med kroniske sygdomme vil blive voksne, men den nok største udfordring for dansk pædiatri er livsstilssygdomme. Der er tale om sygdomme, som primært rammer unge, og det vil være naturligt, at ungdomsmedicinen integreres i pædiatrien, således at der kan ydes en høj faglig indsats for unge i den del af livet, hvor de gennemgår den største fysiske og psykiske udvikling."

Ti år senere var landets børneafdelinger blevet til børne- og ungeafdelinger, og et længe ønsket tilbud til de unge blevet til virkelighed.

Tid til børnebørn, spansk og rejser

Klaus Børch slipper ikke børnene helt, når han træder ind i sin nye tilværelse. Han har nemlig otte børnebørn, og to af dem har allerede "bestilt" Klaus Børch som ledsager til deres svømmeundervisning.

Derudover venter masser af rejser, og så skal en gammel drøm om at lære spansk leves ud.

Afskedsreception den 29. august

Klaus Børch siger farvel ved en reception den 29. august kl. 14 i lokale 3 i Vandrehallen på Hvidovre Hospital.


Klaus Børch cv

Dette cv er ikke det fulde cv, men er primært vinklet på tiden på Amager og Hvidovre Hospital.

  • Speciallæge i pædiatri – 1997

  • Neonatolog – 2000

  • Hvidovre Hospital 1. reservelæge børneafdelingen - 1996-1997

  • Hvidovre Hospital overlæge, børneafdelingen – fra juli 2000-januar 2002

  • Amager Hospital ledende overlæge, børneafdelingen – fra januar 2002-juli 2002

  • Hvidovre Hospital overlæge, børneafdelingen – august 2002-januar 2008

  • Hvidovre Hospital ledende overlæge, børneafdelingen – januar 2008-august 2023 – de seneste år med titlen cheflæge.​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor