COVID-patienter ligner ikke andre lungepatienter - hvordan plejer vi dem bedst?

​Er du sygeplejerske, og vil du vide mere om behandling og pleje af COVID-19? Måske endda dele din egen viden? Tag med på webinar, hvor to Hvidovre-kolleger deler deres erfaringer med COVID-patienter.

Vent...

​Lungesygeplejerskerne Charlotte Sandau Bech og Christina Lysdal fra Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital indleder onsdag den 3. februar et webinar i Dansk Sygeplejeråd om pleje af COVID-19 patienter. De vil blandt andet dele deres viden om ligheder og forskelle på COVID-19 patienter og patienter med andre lungesygdomme.

Webinaret er dels målrettet sygeplejersker med erfaring i at pleje COVID-19-patienter, som vil være med til at dele deres viden, og dels sygeplejersker med mere begrænset viden om COVID-19-behandling. De kan fx være i COVID-beredskabet, eller de skal pleje COVID-patienter hjemme efter udskrivelse.

Herunder kan du få en lille forsmag på de erfaringer, Charlotte Sandau Bech og Christina Lysdal vil berøre på webinaret:

Den stille åndenød

Charlotte Sandau Bech, klinisk sygeplejespecialist
og Ph.d-studerende

"Jeg var med på COVID-afsnittene i første bølge. Vi blev udfordret af patienter, hvis vejrtrækning var væsentlig anderledes end den, man oftest ser hos lungesyge, fordi de var forholdsvist upåvirket af lav iltmætning i blodet. Et paradoks litteraturen her nogen tid efter beskriver som "silent dyspnea" eller "stille åndenød". Fordi patienterne samtidig var isolerede, var det en udfordring at observere symptomer, planlægge sygepleje og forudsige, hvornår patienten kunne "vælte respiratorisk". Sygeplejen måtte derfor tilpasses COVID-klinikken, og en gruppe af mine kolleger og jeg lavede et studie om, hvad man bør være opmærsom på i sygeplejen til COVID-patienter, set ud fra Fundamentals of Care. Vi glæder os til at bidrage til en faglig refleksion på tværs af sektorer."

Når lungepatienter ved, de skal dø

Christina Lysdal, udekørende palliativ
lungesygeplejerske 

"Jeg besøger primært KOL-patienter, som ikke kan trække vejret, og som er bevidst om, at de skal dø af det. Det samme gælder mange COVID-patienter, og selv om sygdommene ikke er ens, og de påvirkes forskelligt, så har de samme indvirken: man bevæger sig meget lidt, man har måske ikke luft til at spise, og det er svært at komme på toilettet, fordi man ikke er vant til at bevæge sig. Samtidig har jeg stor erfaring med de psykiske reaktioner i forhold til ikke at kunne trække vejret og at vide, at man skal dø af det: angst, sorg og det eksistentielle i at skulle dø. Hos KOL-patienter, der har fået COVID, er der også en skamfølelse: Hvordan er jeg blevet smittet, og hvorfor skulle jeg dog få COVID og ende med at dø af det? Ud over dette kan jeg og Charlotte også bidrage med mere hardcore facts fx om medicinsk behandling."

> Tilmeld dig webinaret her.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor