COVID-19: Indlæggelsestallene falder yderligere - beredskabet går ned på niveau 1

​​Indlæggelsestallene falder stadig, og alle hospitaler i Region Hovedstaden skalerer ned til trin 1 i beredskabet. Udskudt aktivitet skal afvikles. Læs også om nye 1. vacciner og FFP-masker.

Vent...

Fra fredag den 12. februar nedskalerer AHH og de øvrige hospitaler i regionen COVID-beredskabsniveauet til trin 1. Intensivniveauet er fortsat på trin 1a. Nedskaleringen skyldes faldende indlæggelsestal og betyder, at AHH skal kunne rumme 40 medicinske COVID-19 sengepladser og 15 intensive COVID-pladser. Desuden lukker COVID-vurderingsklinikken ved Akutmodtagelsen nu på hverdage, men er fortsat åben i weekender.

I forbindelse med, at der skaleres ned på beredskabet, kommer alt beredskabspersonale ”hjem” til egne afdelinger igen. Beredskabsaftalen opretholdes dog lidt endnu for at kunne håndtere en eventuel tredje bølge af COVID-indlagte, og behovet vurderes hver måned.

Samtidig med nedskaleringen bliver der skruet op for afviklingen af udskudt aktivitet. Målet er, at aktiviteterne skal være afviklet inden sommeren 2021, og planlægningen er i gang. 

Mere om den aktuelle situation på Amager og Hvidovre Hospital:

Indlagte med COVID-19

COVID-19 indlæggelsestallet er faldet til 40 på AHH, heraf 5 på intensiv ifølge de seneste tal fra 10.2. 

Vacciner

Mandag den 15.2. er alt personale, der er vaccineret med Pfizer-vaccinen, færdigvaccineret.

Vaccinationer fra Astra/Zeneca til personale, der endnu ikke er vaccineret, starter i uge 7 og 8 ud fra kriterierne:

  • Sundhedsfagligt personale under 65 år med patientkontakt
  • Andet personale under 65 år med patientkontakt
  • Andet personale under 65 år uden patientkontakt 

Det er endnu ikke afklaret, hvornår personale over 65 år kan blive vaccineret. Den beslutning ligger hos Sundhedsstyrelsen.

Medarbejdere indkaldes til vaccination i e-Boks 

Som noget nyt indkaldes medarbejdere til vaccination i e-Boks og booker selv tid og sted. 

Vaccinationerne foregår i samfundscentrene, og Vaccinationsklinikken på hospitalet lukker dermed mandag den 15. februar.

Fokus på at minimere tidsforbrug ved brug af FFP-masker til COVID-arbejde

Statens Serum Instituts centrale enhed for Infektionshygiejne og Arbejdstilsynet har indgået en aftale om en midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænse på FFP2- og FFP3-masker ved arbejde med COVID-patienter. 

I forbindelse med den lempelse er brugen af FFP-maskerne blevet undersøgt. På AHH er der stort fokus på at minimere tiden, hvor disse åndedrætsværn benyttes, og det er også ved at blive undersøgt, hvorvidt man kan benytte åndedrætsværn med friskluftsforsyning. Da der udestår officielle godkendelser og yderligere afklaring er det løftet regionalt, så det er ikke endeligt afklaret.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor