COVID-19: Indlæggelsestallene falder, men kan stige igen, når skolerne åbner

​På grund af faldende indlæggelsestal nedskalerer AHH COVID-beredskabet til trin 3. Indlæggelsestallet kan dog stige igen, når skolerne åbner. Læs også om elektiv aktivitet, opdaterede regler for nære kontakter ved nye virusmutationer, FFP-masker og vacciner.

Vent...

Fra fredag den 5. februar nedskalerer AHH COVID-beredskabsniveauet til trin 3 og til trin 1a, hvad angår intensiv. Det skyldes faldende indlæggelsestal og betyder, at hospitalet skal kunne rumme 71 medicinske COVID-19 sengepladser og 15 intensive COVID-pladser.

Nedskaleringen betyder samtidig, at der forsigtigt skrues op for den elektive aktivitet. Rammerne for dette aftales mellem de relevante afdelinger med udredningsretten i fokus.

Situationen kan ændre sig hurtigt

Selv om begge dele er godt nyt, minder hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv om, at situationen kan ændre sig hurtigt, hvis fx de nye mutationer af coronavirus får smittetallet til at stige igen.

"Det kan virke som om, vi nu går næsten tilbage til normalen, men vi skal kunne ændre beredskabsniveau med 72 timers varsel, og alle restriktioner fortsætter som hidtil. Det gælder fx hjemmearbejde, og at vi holder møder på Teams eller med afstand. Besøgsrestriktionerne fortsætter også," siger hun.

Åbne skoler vil få smittetal til at stige

En medvirkende årsag til, at smitte- og indlæggelsestal kan stige igen, er, at skolerne åbner igen fra den 8. februar for elever fra 0. til 4- årgang.

"Myndighederne tager på den måde en kalkuleret risiko, fordi smitte- og indlæggelsestallene vil stige, når man åbner skolerne for de små. Der er altså kalkuleret med mere smitte i samfundet og dermed flere indlagte end nu, men forhåbentlig på et niveau så sundhedsvæsnet kan følge med," siger ledende overlæge i Infektionsmedicinsk Afdeling, Bjarne Ørskov Lindhardt.

Mere om den aktuelle COVID-19 situation på Amager og Hvidovre Hospital

Indlagte med COVID-19

COVID-19 indlæggelsestallet er faldet til 64 på AHH, heraf 7 på intensiv ifølge de seneste tal fra 2.2. Til sammenligning var over 150 indlagt mellem jul og nytår.

Beredskabstrin

Fredag den 5. februar bevæger AHH sig ned i beredskabstrin 3 fra trin 4 og ned fra trin 1b til trin 1a, hvad angår intensiv. Det betyder, at hospitalet skal kunne rumme 71 medicinske COVID-19 sengepladser og 15 intensive COVID-pladser.

Vaccinationer

Ca. 1450 medarbejdere har nu fået deres 2. COVID-19 vaccination. Der vaccineres igen med 2. vaccinationer til de medarbejdere, der blev vaccineret første gang i dagene 5. til 8. januar. Det sker på Amager Hospital torsdag 4. februar og fredag den 5. februar og på Hvidovre Hospital lørdag den 6. februar og søndag den 7. februar. Man hører fra sin ledelse, når det er tid til ens 2. vaccination.

Hvis du venter på 2. stik

OBS! Hvis du er medarbejder og blev vaccineret i perioden frem til 8. januar, endnu ikke er blevet revaccineret og ikke har hørt fra din leder torsdag den 4. februar, bør du kontakte din leder ang. revaccination.

Hvis du venter på første stik

Torsdag den 27. januar 2021 meddelte Sundhedsstyrelsen, at når der igen er doser til 1. vaccination, skal de gives til borgere +85 år (målgruppe 3). I Region Hovedstaden udestår også vaccination af et større antal borgere, som har fået brev med invitation til vaccination, men endnu ikke er blevet vaccineret. Derfor vides det endnu ikke, hvornår sundhedspersonale, der endnu ikke er blevet vaccineret, kan få første stik.

> Se info fra Region Hovedstaden om vacciner.

Nære kontakter ved nye virusmutationer skal ikke længere i 14 dages isolation

Den 19. januar skærpede Sundhedsstyrelsen anbefalingerne for alle nære kontakter. I samme ombæring blev der indført et ekstra forsigtigshedsprinpcip for nære kontakter til personer, der er smittet med en cvirusvariant som fx cluster B.1.1.7, om at forblive i 14 dages isolation. Dette ekstra forigtighedsprincip bortfalder nu, men de øvrige skærpede anbefalinger for nære kontakter fastholdes.

FFP2- og FFP3-masker: Midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænse

Statens Serum Instituts centrale enhed for Infektionshygiejne og Arbejdstilsynet har indgået en aftale om en midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænse på FFP2- og FFP3-masker. Det betyder, at personale, der behandler COVID-19 patienter, må benytte FFP2- og FFP3-masker længere end 3 timer på en arbejdsdag. Man skal dog bestræbe sig på max tre timer. Behandler man ikke COVID-patienter, er kravet stadig max tre timer mht. brug af de to masketyper.

> Læs mere om aftalen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Restriktioner fortsætter

Alle nuværende restriktioner fortsætter til udgangen af februar. Det gælder fx hjemmearbejde, 2 meters afstand, hvis man ikke bruger værnemidler, og besøgsrestriktioner.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor